พิมพ์

การแสดง

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 80 items Displaying: 11 - 20 items
 • ฟ้อนกลองตุ้ม

  ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของท้องถิ่นบ้านศรีฐาน มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่อพยพมาจากนครเวียงจันทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๑๕ และได้มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านศรีฐานแห่งนี...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

  ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง เป็นการร่ายรำที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ฝ่ายหญิงเป็นผู้ฟ้อน ท่าฟ้อนได้รับการถ่ายทอดจากนางอินตา ไชยฤทธ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

  การฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นการฟ้อนประกอบทำนองหมอลำภูไท ซึ่งเป็นทำนองพื้นเมืองประจำชาชาติพันธุ์ผู้ไทย ซึ่งปกติแล้วการแสดงหมอลำผู้ไทย มักจะมีการฟ้อนรำประกอบกันไปอยู่แล้ว ซึ่งทำให้การฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ใ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา

  ฟ้อนม่ายมุ้ยเชียงตา เป็นการฟ้อนแบบหนึ่ง มีทั้งฟ้อนมือเปล่า และฟ้อนโดยถือแพรยาวคนละผืน การฟ้อนเป็นการฟ้อน ประกอบบทขับร้อง และประกอบดนตรี เพลงม่านมุ้ยเชียงตาเป็นทำนองไทยภาคเหนือ สำเนียงเพลงพม่า เครื่องภ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนสาวไหม

  การจัดประเภทของการฟ้อนแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมานี้ อาจะแบ่งได้ไม่เด่นชัดนัก ทั้งนี้เพราะในการฟ้อนหรือการแสดงแต่ละอย่าง จะประกอบไปด้วยท่วงทีลีลาที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทยล้านนา ไทยภาคกลาง ไท...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนหางนกยูง

  ฟ้อนหางนกยูง จังหวัดนครพนม รำหางนกยูง เป็นศิลปะฟ้อนรำของจังหวัดนครพนม เป็นลีลาฟ้อนรำอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเลียนแบบจากท่านกยูงรำแพนเป็นส่วนมาก ศิลปะการฟ้อนหางนกยูงนี้มีผู้นำมาถ่ายทอดและฟ้อนรำเองตามคำบ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนเมืองก๋ายลาย

  ฟ้อมเมืองก๋ายลายเป็นการฟ้อนพื้นบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนท่าฟ้อนโดยนำลีลาท่าฟ้อนเชิง (ลาย) เข้าไปผสมผสานกับท่าฟ้อนรำ ทั้งนี้เพราะ ฟ้อนเมือง หมายถึง การฟ้อนพื้นบ้านในล้านนา กลาย (อ่านว่า ก๋าย) หมายถึง...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง

  ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความเป็นมาของฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง เป็นชุดที่คิดขึ้นโดยนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ซึ่งมีความเชื่อว่า “ความเป็นชา...

  เพิ่มเติม ...
 • มวยกาหยง

  ศิลปะการป้องกันตัว “มวยกาหยง” ได้รับการกล่าวอ้างว่า สืบทอดมาจากประเทศมาเลเซียนับได้ว่า มีชาวเลกลุ่มราไวย์ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีการแสดงศิลปะป้องกันตัว “มวยกาหยง” ให้เห็น ซึ่งจะมีการแสดงในโอกาสต...

  เพิ่มเติม ...
 • มะโย่ง

  มะโย่ง หรือเมาะโย่ง เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์ บำบัดโรค และให้ความบันเทิง เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 8