พิมพ์

แม่ท่ายักษ์

ชื่อรายการ
แม่ท่ายักษ์
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

แม่ท่ายักษ์ หมายถึง กระบวนท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนของฝ่ายยักษ์ ประกอบด้วย กระบวนท่าเริ่มต้น ตั้งแต่ “ท่านั่งไหว้” จนถึง “ท่าบาก” เรียกว่า “หัวแม่ท่า” หรือ “กระบวนแม่ท่าตอนต้น” จากนั้น จึงเริ่มแม่ท่า ๑ จนจบแม่ท่า ๕

y001แม่ท่ายักษ์ เป็นแบบแผนการฝึกหัดนาฏศิลป์โขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทย สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รูปแบบการฝึกหัดโขนที่มีในปัจจุบันเป็นแบบแผนที่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นโขนหลวง กรมมหรสพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถ่ายทอดไว้ เริ่มต้นจากการฝึกหัดเบื้องต้นในท่าตบเข่า ท่าถองสะเอว ท่าเต้นเสา ท่าถีบเหลี่ยม จากนั้น เป็นการฝึกหัดแม่ท่า ท่าเชิด และท่าปฐม กระบวนท่าต่างๆ เหล่านี้เป็นกระบวนท่าที่ใช้ในการฝึกหัด และเป็นท่ามาตรฐานหลักที่ใช้ในการแสดง ผู้ฝึกจะต้องจดจำตามครูให้ได้ครบถ้วน แม่นยำ และฝึกฝนซํ้าๆ เป็นเวลาหลายปี โดยครูจะเป็นผู้ปรับปรุงกระบวนท่า
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของร่างกายและบุคลิกของศิษย์แต่ละคน โดยการฝึกหัดซํ้าๆจนศิษย์มีความชำนาญและออกแสดงได้งดงาม

กระบวนแม่ท่ายักษ์ที่ใช้ในการฝึกหัดนี้ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของครูอาจารย์โขน ประเภทยักษ์ โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงพลังที่ดุดันของยักษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายอธรรม ผ่านการสื่อความหมายด้วยท่าทาง การร่ายรำ ตีบท และท่าเต้น นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์โขนที่มีความสำคัญยิ่ง

รูปภาพ

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    11500 views