พิมพ์

รองเง็ง

ชื่อรายการ
รองเง็ง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ภูมิภาค
ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

รองเง็ง เป็นศิลปะการแสดงแบบหนึ่งของชาวไทยภาคใต้ เป็นการเต้นรำคู่ชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปว่า หล้องเง็ง หรือเพลงตันหยง

การแสดงรองเง็ง เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมยุโรป วัฒนธรรมเปอร์เซีย และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวพื้นเมืองภาคใต้ได้นำเครื่องดนตรี บทเพลงและท่าเต้น มาผสมผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน รองเง็งมีรูปแบบการแสดงที่เป็นแบบแผน (ราชสำนัก) เน้นการบรรเลงประกอบท่าเต้นของชาย หญิงส่วนการแสดงรองเง็งแบบชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง และมีเพลงร้องประกอบ

เครื่องดนตรีในคณะรองเง็ง ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมตะวันตก ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลินและแอคคอร์เดียน ส่วนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเป็นเครื่องดนตรีที่รับจากวัฒนธรรมเปอร์เซีย ได้แก่ รำมะนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ ฆ้อง สำหรับเพลงรองเง็ง ที่เป็นเพลงบรรเลงที่นิยมเล่น เช่น เพลงลาฆูดูวอ อาเนาะดีดี๊ ปูโจ๊ะปีซัง สำหรับเพลงร้อง เช่น จินตาซายัง เลนัง ปารีหาดยาว
ยังโงง เป็นต้น

สภาพปัจจุบัน คณะรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะรองเง็งในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้มีจํานวนลดน้อยลง โดยเฉพาะนักดนตรีรองเง็งในอนาคตอาจจะขาดผู้สืบสานศิลปะการเล่นดนตรีรองเง็ง นอกจากนี้ มีการนำทำนองเพลงรองเง็งไปประยุกต์กับวงดนตรีสมัยใหม่ด้วย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    11992 views