พิมพ์

วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์

ชื่อรายการ
วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           วงปี่พาทย์มอญ คณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ เป็นวงปี่พาทย์วงหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้น ๒๕๒๔ โดยนายใจ อนุกูล อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงปี่พาทย์มอญคณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์ รับงานบรรเลงในงานต่างๆ เช่น งานไหว้ครู งานบวช งานทรงเจ้า งานบายศรี งานศพ เป็นต้น

นายใจ อนุกูล เกิดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ที่บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียนดนตรีกับนางเยื้อน อยู่ยั่งยืน (คุณย่า) แล้วไปเรียนต่อกับครูรวม พรหมบุรี ที่จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีอาชีพนักดนตรีและสอนดนตรีให้กับเยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปแบบของศิลปะการแสดง

                   วงดนตรีปี่พาทย์มอญคณะยิ่งทวีบรรเลงศิลป์เป็นวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ มีเครื่องดนตรี ๑๖ ชนิด

            ๑.ระนาดเอก ๑ ราง

๒.ระนาดทุ้ม ๑ ราง

๓.ระนาดเอกเหล็ก ๑ ราง

๔.ระนาดทุ้มเหล็ก ๑ ราง

๕.ฆ้องมอญ ๘ วง

๖.ตะโพนมอญ ๑ ใบ

๗.เปิงมางคอก ๑ ชุด

๘.ปี่มอญ ๑ เลา

๙.กลองทัด ๑ ชุด

๑๐.กลองแขก ๑ คู่

๑๑.กลองตุ๊ก ๑ คู่

๑๒.โทนชาตรี ๑ ชุด

๑๓.โหม่ง ๓ ใบ

๑๔.ฉิ่ง ๑ คู่

๑๕.ฉาบ ๒ คู่

๑๖.กรับ ๑ คู่

บทเพลงที่ใช้บรรเลง             

                ใช้เพลงมอญรับส่งพระ เพลงชักศพ เพลงเชิญศพ เพลงร้องนำมาจากบทละครพันทางเรื่อง ราชาธิราชแล้วต่อด้วยเพลงเกร็ดให้เข้ากับสำเนียงเพลงนั้นๆ นอกจากนี้ก็มีเพลงเถาและเพลงตับที่ใช้บรรเลงอยู่ในบทละครอื่นๆ ด้วย

เก็บข้อมูล ณ บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    9078 views