พิมพ์

ดนตรี

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 25 items Displaying: 21 - 25 items
 • วงสะล้อ ซอ ปิน

  วงสะล้อ ซอ ปิน เป็นชื่อเรียกวงดนตรีพื้นบ้านของ จังหวัดน่าน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คือ สะล้อ และ ปิน (ซึง) ส่วนซอนั้นเป็นวิธีการขับร้องลักษณะหนึ่งของ วัฒนธรรมล้านนา ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ สะล้อ เป็นเครื...

  เพิ่มเติม ...
 • สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ

  สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ บ้านร่องอโศก อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติเครื่องดนตรี สะไน สะไน ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม โดยทั่วไปแล้วหมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ลมเป่าออกจากร่าง...

  เพิ่มเติม ...
 • เจรียง

  เจรียง หรือ จำเรียง ภาษาเขมรในสุรินทร์เรียกว่า จรีง หรือ จำรึ่ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เน้นการขับร้องมากกว่าการร่ายรำ มักจะใช้กลอนสดเป็นส่วนใหญ่ เนื้อร้องเป็นภาษาเขมร บรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ประวั...

  เพิ่มเติม ...
 • เจรียง

  เจรียง หรือ จำเรียง ภาษาเขมรในสุรินทร์เรียกว่า จรีง หรือ จำรึ่ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เน้นการ ขับร้องมากกว่าการร่ายรำ ขับร้องเป็นเพลงคล้ายทำนองแบบการอ่านทำนองเสนาะ มักจะใช้กลอนสดเป็นส่วนใหญ่เนื้อร้อ...

  เพิ่มเติม ...
 • เปี๊ยะ

  เปี๊ยะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย พบในล้านนา ตั้งแต่สมัยราชวงศ์พญามังรายครองเมืองเชียงใหม่ เปี๊ยะได้ต้นแบบมาจากพิณน้ำเต้าซึ่งเป็นพิณสายเดียว แต่เปี๊ยะในล้านนามีพัฒนาการที่สำคัญคือ มีสายเพิ่มขึ้น ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 3 จาก 3