พิมพ์

ขับเสภา

ชื่อรายการ
ขับเสภา
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก
สาระสำคัญโดยรวม

เป็นการขับลำนำประเภทหนึ่ง มีมาแต่โบราณ แต่เดิมนั้นว่ามาจากการเล่านิทาน ต่อมาได้มีการปรับปรุงทำนองและจังหวะมาเป็นลำดับ รวมทั้งมีการใช้กรับ ๒ คู่ ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มาขยับให้เกิดเสียงประกอบการขับ ผู้ขับจะถือกรับไว้ทั้งสองมือ มือละคู่ ขยับกรับให้สอดคล้องพอเหมาะพอดีกับบทตามทำนองที่ใช้ขับ รูปแบบในการขับเสภามี ๔ ประเภท ได้แก่ เสภาเล่าเรื่องหรือเสภานิทาน เสภาทรงเครื่องหรือเสภาส่งเครื่อง เสภารำ และเสภารำแนวตลก ในการขับเสภา บางครั้งมีการนำนาฏศิลป์และดนตรีมาแสดงประกอบการขับเสภาด้วย เช่น เสภารำ เป็นต้น การขับเสภาจึงเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความสามารถอย่างสูงทั้งในการขับและขยับกรับผสมผสานกันไปให้เกิดความไพเราะ ซึ่งผู้ฟังจะได้ทั้งความเพลิดเพลินและสุนทรียรสของดนตรีคีตศิลป์

สาขา/ประเภท
  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    11663 views