พิมพ์

ดนตรี

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 27 items Displaying: 1 - 10 items
 • กระจับปี่

  กระจับปี่ เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีสายประเภทหนึ่งของไทย มีสายสี่สาย บรรเลงด้วยการดีดเช่นเดียวกับพิณเปี๊ยะและพิณอื่นๆ กระจับปี่มีส่วนประกอบดังนี้ คือ กะโหลก หรือกระพุ้งเสียง ทำด้วยไม้สัก ไม้ข...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองชัยมงคล

  กลองชัยมงคล วัดป่าเสร้าน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความหมายและความสำคัญของกลองชัยมงคล กลองชัยมงคลหรือกลองชัย เป็นกลองที่เก่าแก่ดั้งเดิมของล้านนาปรากฏชื่อในคัมภีร์ธรรมล้านนา เป็นกลองต้นแบบที...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองปู่จ่า

  ก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง เป็นการแสดงเพื่อเป็นพุทธบูชาพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้า หลังจากพระสวดเทศนาธรรมในวันพระ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และศิลปะของแต่ละท้องถิ่น ส่วนมากนิยมตีก๋องปู่จาในช่วงเข้าพรรษา...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองยาว

  กลองยาว เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนัง ขึงหนังหน้าเดียว ลำตัวกลองยาวด้านท้ายผายบานออกอย่างดอกลำโพง กลองยาวมีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาค ใช้ตีนำขบวนแห่ต่างๆ มีรูปแบบการตีเพลงกลองจังหวะและรู...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี

  กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประวัติกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี วงกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้ง...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองหลวง

  กลองหลวง จังหวัดลำพูน กลองหลวง กลองหลวง มีพัฒนาการมาจากกลองแอว กลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวล้านนา นิยมตีในการแข่งขันความดังในการประชันเสียงเป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ใช้การตีเป็นก...

  เพิ่มเติม ...
 • กันตรึม

  กันตรึม หรือ โจ๊ะกันตรึม เป็นวงดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ นิยมเล่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ เป็นต้น ลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของกันตรึมก็คือ เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่นำเอาจังหวะตี...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามันห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนสายเพชรเกษม มีอาณาเขตติดต่อกับ ๔ จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ...

  เพิ่มเติม ...
 • กาหลอ

  กาหลอ เป็นวงดนตรีพิธีกรรมของภาคใต้ซึ่งในอดีตใช้ทั้งงานมงคลและอวมงคล ปัจจุบันใช้เฉพาะงานอวมงคล เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่กาหลอ ๑ เลา ทน ๑ คู่ และฆ้องกาหลอ ๒ ใบ การประสมวงปี่กลองเช่นนี้ มีลักษณะคล้ายคลึ...

  เพิ่มเติม ...
 • ขับเสภา

  เป็นการขับลำนำประเภทหนึ่ง มีมาแต่โบราณ แต่เดิมนั้นว่ามาจากการเล่านิทาน ต่อมาได้มีการปรับปรุงทำนองและจังหวะมาเป็นลำดับ รวมทั้งมีการใช้กรับ ๒ คู่ ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง มาขยับให้เกิดเสียงประกอบการขับ ผู...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 3