พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 91 - 100 items
 • วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์

  วงปี่พาทย์มอญ คณะส้มเช้า มิตรสัมพันธ์ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง “ส้มเช้ามิตรสัมพันธ์” เป็นชื่อวงปี่พาทย์คณะหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีนายส...

  เพิ่มเติม ...
 • วงปี่พาทย์ล้านนา

  วงปี่พาทย์ล้านนา “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์”วงปี่พาทย์ล้านนา ชุมชนฝั่งหมิ่น “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์” ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๒.๑.๑ สาระสำคัญโดยรวม ในการศึกษาจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาวงป...

  เพิ่มเติม ...
 • วงสะล้อ ซอ ปิน

  วงสะล้อ ซอ ปิน เป็นชื่อเรียกวงดนตรีพื้นบ้านของ จังหวัดน่าน ประกอบด้วยเครื่องดนตรี คือ สะล้อ และ ปิน (ซึง) ส่วนซอนั้นเป็นวิธีการขับร้องลักษณะหนึ่งของ วัฒนธรรมล้านนา ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ สะล้อ เป็นเครื...

  เพิ่มเติม ...
 • ศิลปะการแสดงชำเป็ง

  ประวัติความเป็นมา จากแนวคิดและความต้องการที่จะธำรงรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปการแสดง การเต้นซำเป็งของจังหวัดนราธิวาส ด้วยเกรงว่าจะสูญหายและไม่มีผู้สืบทอด ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการถ่ายทอดจากนางฟาตีเม...

  เพิ่มเติม ...
 • ศิลปะการแสดงรองแง็ง

  รองแง็ง เป็นการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของไทย มีทั้งในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนตอนล่าง คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และแถบชายฝั่งทะเลตะวันตกทางจังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงาและภูเก็ต มีเค้าความเป็นมาจากศิลปะยุโรป ...

  เพิ่มเติม ...
 • สรภัญญะ

  สรภัญญะ คือ การสวดและร้องเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ผสมผสานกันมีการร้องและรำประกอบ บทสวดจะมีลักษณะเป็นฉันท์หรือกาพย์ สรภัญญะ เป็นการสวดในทำนองสังโยค คือ การสวด เป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์ บทส...

  เพิ่มเติม ...
 • สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ

  สะไน เครื่องดนตรีพื้นบ้านชาวเยอ บ้านร่องอโศก อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประวัติเครื่องดนตรี สะไน สะไน ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม โดยทั่วไปแล้วหมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ลมเป่าออกจากร่าง...

  เพิ่มเติม ...
 • สิละ คณะเส็น การิม

  สิละ คณะเส็น การิม บ้านสลุด ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การเล่นสิละมีปรากฏในภาคใต้ตอนล่างของไทยเป็นเวลาช้านาน โดยได้รับอิทธิพลจากชาวมุสลิมที่เข้ามาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย เมื่อชาวมุสลิมส่วน...

  เพิ่มเติม ...
 • หนังตะลุง

  หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่น อย่างหนึ่งของภาคใต้ เป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่ง มาเป็นเวลานาน นักวิชาการเชื่อว่ามหรสพการแสดงเงา ประเภทหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของมนุษยชาติ เคยปราก...

  เพิ่มเติม ...
 • หนังตะลุง ในจังหวัดพิจิตร

  การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง ตามโครงการภูมิบ้าน ภูมิเมือง ประจำปี ๒๕๔๙ จังหวัดพิจิตรได้รับจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง เรื่อง หนังตะลุง ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จั...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 10 จาก 15