พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 61 - 70 items
 • รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ

  รำมอญ คณะครูมงคล พงษ์เจริญ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รำมอญปทุม บ้านโคกชะพลูตั้งอยู่ใกล้วัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนมอญย่านนี้อยู่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันอ...

  เพิ่มเติม ...
 • รำวงคองก้า

  คองก้ากับวิถีชุมชน กรณีศึกษาบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการศึกษา และ รวบรวมการละเล่นรำวงคองก้าของคนในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ๒ ประการ ๑....

  เพิ่มเติม ...
 • รำวงย้อนยุค

  รำวงย้อนยุค หรือรำวงพื้นบ้าน คือ รำโทนในภาคกลาง ซึ่งชาวจันทบุรี เรียกกันทั่วไปในอดีตว่า รำวงเขี่ยไต้ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้าน เมื่อประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการบันเทิง ในขณะนวดข้าว สลับกับ...

  เพิ่มเติม ...
 • รำสวด

  รำสวด เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับศิลปะด้านการดนตรีได้อย่างกลมกลืน จัดได้ว่าเป็นศิลปะของชาติที่สำคัญและมีคุณค่าทัดเทียมกับศิลปะประเภทอื่นๆ เพราะเป็นเครื...

  เพิ่มเติม ...
 • รำเพลงช้า-เพลงเร็ว

  รำเพลงช้า - เพลงเร็ว หมายถึง การฝึกหัดรำเบื้องต้นในท่ารำแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย ผ่านการปรับปรุงพัฒนาจนถือว่าเป็นท่ารำมาตรฐานที่ถูกต้องสวยงาม สามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่ท่ารำชุดต่างๆ เช่น ท่ารำของโขน ละคร ร...

  เพิ่มเติม ...
 • รำโจ๋ง

  การรำโจ๋ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ถือกำเนิดมากว่า ๓๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้น แต่พอมีเค้าว่า ในสมัยก่อนนั้น ชาวเมืองวิเชียรบุรี มักติดต่อค้าขายกับเม...

  เพิ่มเติม ...
 • รำโทน นครสวรรค์

  รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความเป็นมาของรำโทน รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี เป็นสังคมเกษตร ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยายประกอบอาชีพทำนาทำไร่เป็นส่วนใหญ่ มีความสัมพั...

  เพิ่มเติม ...
 • รำโทน ลพบุรี

  รำโทน จังหวัดลพบุรี รำโทน บ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ รำโทน เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๒๔๘๖ ในสมัยจอมพล ป.พิบูล...

  เพิ่มเติม ...
 • ละครชาตรี

  นักปราชญ์และผู้รู้ด้านนาฏศิลป์ไทยหลายท่านมีความเห็น ไปในทำนองเดียวกันว่า “ละครชาตรี” เป็นละครที่อาจจะ เก่าแก่ที่สุดและน่าจะเป็นต้นแบบของละครร้อง-รำทั้งหมด ของไทย รวมทั้งยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถ...

  เพิ่มเติม ...
 • ละครชาตรีคณะดาวเด่น

  ละคร เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูง ที่บรรพบุรุษให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติไทยได้เป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนค...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 7 จาก 15