พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 51 - 60 items
 • มะโย่ง

  มะโย่ง หรือเมาะโย่ง เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในการแก้บน สะเดาะเคราะห์ บำบัดโรค และให้ความบันเทิง เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในแถบจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป...

  เพิ่มเติม ...
 • มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ

  มโนราห์ทวีศิลป์โบราณ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทของการแสดงมโนราห์ การแสดงมโนราห์มี ๓ ชนิด ๑.การแสดงมโนราห์ธรรมดา ๒.การแสดงมโนราห์ประชันโรง ๓.การแสดงมโนราห์โรงครู มโนราห์โรงคร...

  เพิ่มเติม ...
 • มโหรีเขมร

  มโหรีเขมร วงป้าพลอย หมู่บ้านสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์ “มโหรีเขมร” เป็นวงดนตรีพื้นบ้านแถวอิสานใต้คำว่า “มโหรีเขมร” เป็นชื่อเรียกที่เรียกกันมานาน “มโหรีเขมร” ที่มีชื่อเสียงวงหนึ่ง คือ วงป้าพลอย ...

  เพิ่มเติม ...
 • รองเง็ง

  รองเง็ง เป็นศิลปะการแสดงแบบหนึ่งของชาวไทยภาคใต้ เป็นการเต้นรำคู่ชายหญิงประกอบดนตรี นิยมแสดงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้บริเวณจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ...

  เพิ่มเติม ...
 • รองแง็ง

  รองเง็ง เป็นการละเล่นของชาวบ้านประเภทผสมผสานระหว่างท่าเต้นกับบทร้อง การแสดงเหมือนกับรำวงทั่วไป กล่าวคือ มีการจัดตั้งคณะรองเง็งขึ้นเป็นคณะ คณะหนึ่งมีนางรำประมาณ ๔ - ๑๐ คน นางรำเหล่านี้จะถูกฝึกให้มีความ...

  เพิ่มเติม ...
 • ระบำกระทงสาย

  ประเพณีการลอยกระทง ซึ่งต้องมีนํ้าเป็นปัจจัยสำคัญ น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบ กสิกรรม เมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสนํ้า เพื่อขอบคุณพระแม่คงคา หรือเทพเจ้า...

  เพิ่มเติม ...
 • รำกิ่งกะหร่า

  รำกิงกะหร่าในอำเภอปางมะผ้า (บ้านโท้งหลวง) อำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชนเผ่าซึ่งทุกชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาต่างๆ การรำกิงกะห...

  เพิ่มเติม ...
 • รำประเลง

  รำประเลง เป็นชื่อระบำเบิกโรงของละครไทย มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เข้าใจว่าตรงกับการแสดงที่เรียกว่า “ปรุวรงค” ของละครสันสกฤต แต่ไม่เป็นที่ยืนยันแน่ชัด ประเลง เป็นระบำคู่ ๒ คน ผู้รำแต่งตัวเช...

  เพิ่มเติม ...
 • รำฝรั่งคู่

  รำฝรั่งคู่ เป็นการรำแบบแผนของราชสำนักไทยเพื่ออวดฝีมือของตัวเอกในการแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์ อุณรุทธ์ อิเหนา ที่เรียกว่ารำฝรั่งคู่ เพราะว่าใช้ทำนองเพลงฝรั่งรำเท้าเป็นเพลงแรก รำฝรั่งคู่ เป็นกระบวนท่...

  เพิ่มเติม ...
 • รำภาข้าวสาร

  คำว่า “ ลำภา ” เป็นภาษาโบราณ พบในเรื่องระเด่นบันได แปลว่า “เที่ยวขอไป” ชาวไทยจังหวัดปทุมธานีแต่โบราณนำมาใช้เรียก การลงเรือบอกบุญขอรับบริจาคข้าวสาร และสิ่งของต่าง ๆ ไปทำบุญทอดกฐินตามศรัทธา โดยจ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 6 จาก 15