พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 41 - 50 items
 • ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

  ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง เป็นการร่ายรำที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ฝ่ายหญิงเป็นผู้ฟ้อน ท่าฟ้อนได้รับการถ่ายทอดจากนางอินตา ไชยฤทธ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

  การฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นการฟ้อนประกอบทำนองหมอลำภูไท ซึ่งเป็นทำนองพื้นเมืองประจำชาชาติพันธุ์ผู้ไทย ซึ่งปกติแล้วการแสดงหมอลำผู้ไทย มักจะมีการฟ้อนรำประกอบกันไปอยู่แล้ว ซึ่งทำให้การฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ใ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา

  ฟ้อนม่ายมุ้ยเชียงตา เป็นการฟ้อนแบบหนึ่ง มีทั้งฟ้อนมือเปล่า และฟ้อนโดยถือแพรยาวคนละผืน การฟ้อนเป็นการฟ้อน ประกอบบทขับร้อง และประกอบดนตรี เพลงม่านมุ้ยเชียงตาเป็นทำนองไทยภาคเหนือ สำเนียงเพลงพม่า เครื่องภ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนสาวไหม

  การจัดประเภทของการฟ้อนแบบต่างๆ ตามที่กล่าวมานี้ อาจะแบ่งได้ไม่เด่นชัดนัก ทั้งนี้เพราะในการฟ้อนหรือการแสดงแต่ละอย่าง จะประกอบไปด้วยท่วงทีลีลาที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทยล้านนา ไทยภาคกลาง ไท...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนหางนกยูง

  ฟ้อนหางนกยูง จังหวัดนครพนม รำหางนกยูง เป็นศิลปะฟ้อนรำของจังหวัดนครพนม เป็นลีลาฟ้อนรำอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเลียนแบบจากท่านกยูงรำแพนเป็นส่วนมาก ศิลปะการฟ้อนหางนกยูงนี้มีผู้นำมาถ่ายทอดและฟ้อนรำเองตามคำบ...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนเมืองก๋ายลาย

  ฟ้อมเมืองก๋ายลายเป็นการฟ้อนพื้นบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนท่าฟ้อนโดยนำลีลาท่าฟ้อนเชิง (ลาย) เข้าไปผสมผสานกับท่าฟ้อนรำ ทั้งนี้เพราะ ฟ้อนเมือง หมายถึง การฟ้อนพื้นบ้านในล้านนา กลาย (อ่านว่า ก๋าย) หมายถึง...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง

  ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความเป็นมาของฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง ฟ้อนเมืองเผียไหมลำปาง เป็นชุดที่คิดขึ้นโดยนายสักเสริญ (ศักดิ์) รัตนชัย ซึ่งมีความเชื่อว่า “ความเป็นชา...

  เพิ่มเติม ...
 • ฟ้อนเล็บ-ฟ้อนเทียน

  ฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนของชาวไทยภาคเหนือ กระบวนการฟ้อนเช่นเดียวกับชุดฟ้อนเทียน เพียงแต่ไม่ถือเทียน ผู้ฟ้อนสวมเล็บโลหะยาวทุกนิ้ว เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือนิยมฟ้อนในเวลากลางวัน ใช้ผู้ฟ้อนจำนวนมาก เป็นศิลปะการแส...

  เพิ่มเติม ...
 • มวยกาหยง

  ศิลปะการป้องกันตัว “มวยกาหยง” ได้รับการกล่าวอ้างว่า สืบทอดมาจากประเทศมาเลเซียนับได้ว่า มีชาวเลกลุ่มราไวย์ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีการแสดงศิลปะป้องกันตัว “มวยกาหยง” ให้เห็น ซึ่งจะมีการแสดงในโอกาสต...

  เพิ่มเติม ...
 • มะโย่ง

  เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและให้ความบันเทิง ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การขับบทร้อง การเจรจาโดยใช้ภาษามาลายู การร่ายรำ ตัวละครที่สำคัญคือ ตัวพระเรียกว่า“เปาะโย่ง”...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 5 จาก 15