พิมพ์

การแสดงนางกวัก

ชื่อรายการ
การแสดงนางกวัก
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคกลาง
จังหวัด
สาระสำคัญโดยรวม

            นางกวัก   เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ทำนองขับขานเนื้อเพลงเป็นภาษาพวนเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน   ผู้แสดงประกอบด้วย    ผู้ขับร้องและผู้ถือนางกวัก

            การแสดงนางกวัก  เป็นการนำศาสตร์และศิลป์ มาผสมประสานกัน ให้คล้องจอง เป็นทำนองและเสียงที่ฟังแล้วไพเราะมีความหมาย  โดยใช้การตบมือเป็นจังหวะ  การร้องจะขับร้องเป็นหมู่คณะ

            การแสดงนางกวัก สามารถแสดงได้แทบทุกโอกาส งานแสดงนางกวักไม่ต้องสร้างเวที   และทำนองการขับร้อง มีท่วงทำนอง ครึกครื่น   ฮา เฮ    เป็นที่สนุกสนาน   เป็นการขับร้องแสดงความชื่นชมกันจะแสดงเล่นในงานบุญ  หรือเทศกาลต่าง   ๆ  ปัจจุบันการแสดงนางกวักหาชมยากเพราะผู้ที่ขับร้องลำ และผู้ถือกวักมีน้อย และผู้จะสืบทอดการแสดงนางกวักหายาก   เยาวชนรุ่นหลังไม่สนใจ  ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบควรทำการสืบค้นและสนับสนุน  ส่งเสริมการแสดงที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดการสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังต่อไป

ประวัติความเป็นมา
การแสดงนางกวัก เป็นการแสดงพื้นบ้านที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เป็นการแสดงที่ประชาชนมารวมตัวกันบริเวณลานบ้านเพื่อเชิญดวงวิญญาณให้มาสิงสถิตย์ ในอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมาที่คล้ายกับตุ๊กตา เป็นการเสี่ยงทายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในหมู่บ้าน และชีวิต เช่น โชคชะตาราศี ดวงของหมู่บ้าน
การแสดงนางกวัก เป็นการแสดงพื้นบ้าน หมายถึง ความเชื่อที่ว่า สามารถเชิญดวงวิญญาณ ให้มาสิงสถิตย์ ในอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นมา ที่คล้ายกับตัวตุ๊กตา
อุปกรณ์ที่จะทำเป็นนางกวัก ประกอบด้วย กวักปั่นหมี่ปั่นด้ายไทยพวน ไม้คาน ลูกกระพวนหรือสร้อยคอที่ทำจากเปลือกหอย นำมาร้อยเป็นสร้อยคอ เสื้อผ้าของสตรี นำมาประกอบกันแล้วคล้ายตุ๊กตา อีกทั้งเครื่องสำอางอีกหนึ่งชุด และที่กล่าวมานี้ที่สำคัญที่สุด อุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของผู้ที่เป็นแม่หม้ายเท่านั้น และแม่หม้ายจะเป็นผู้ประกอบตุ๊กตาเป็นตัวนางกวัก
การแสดงนางกวักนิยมเล่นกันในงานสงกรานต์ งานประเพณีกำฟ้า งานบุญสาร์ท(สาร์ทพวน) แต่ในปัจจุบันการแสดงนางกวักนอกจากจะแสดงในวันที่มีงานทำบุญแล้วยังมีการแสดงในกิจกรรมงานของจังหวัด เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดต่าง ๆ
สาขา/ประเภท
ลำดับขั้นตอนการแสดง
นางกวัก เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยพวน ที่นิยมเล่นกันในงานประเพณีกำฟ้า เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ำ และเมื่อต้องการเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษหรือบุคคลที่รู้จัก และล่วงลับไปแล้ว เพื่อถามความ
ทุกข์สุข และความต้องการของเขา และถามถึงสิ่งที่เราต้องการรู้ คล้ายหมอดู ผู้แสดงคือผู้จับกวักมี ๒ คน
อีกคนต้องเป็นแม่หม้าย ก่อนแสดงต้องเตรียมขันธ์ ๕ เพื่อเชิญวิญญาณ และอุปกรณ์สำหรับทำร่างทรงที่
เรียกว่า นางกวัก
อุปกรณ์
๑. ตัวกวัก
๒. ไม้คาน ๑ อัน
๓. สาก ๒ อัน
๔. ม้านั่ง ๒ อัน
๕. กระด้งใส่ทราย
๖. สมาชิก ๕- ๑๐ คน ร้องเชิญวิญญาณ
การแสดงนางกวัก ส่วนมากมักเล่นตอนกลางคืน เพราะมีความเชื่อว่า จะสะดวกในการเชิญดวงวิญญาณ มาสิงสถิตย์ตุ๊กตาง่าย กว่าตอนกลางวัน เมื่อจะแสดงนางกวัก ใช้ผู้หญิงสองคนในการถือกวัก ไปเชิญดวงวิญญาณที่ทางสามแพร่ง หนึ่งคนถือขันห้า ประกอบด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน เพื่อเรียกขานเชิญดวงวิญญาณ และอีกห้าถึงสิบคน จะไปยืนร้องเพลงเชิญดวงวิญาณมาสิงสถิตย์ ซึ่งมีถ้อยคำทำองที่ฟังแปลก ๆ แต่ก็แฝงด้วยความสนุกสนาน เพื่อแสดงนางกวัก สองคนที่ถือหุ่นนางกวัก จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย จับที่ส่วนล่างหรือที่เรียกว่าตีนกวัก เมื่อได้เชิญดวงวิญญาณ อย่างถูกต้องแล้ว จะกลับมายังบริเวณลานกว้างกลางที่โล่งแจ้ง
จากการสังเกตที่ว่า เมื่อมีดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงสถิตย์ หุ่นตัวตุ๊กตานางกวัก จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
มีการโยกย้ายเคลื่อนไหวไปมา ราวเหมือนกับว่ามีชีวิต ยิ่งได้ยินเสียงร้องเพลงเสียงปรบมือ จากคนดูรอบ ๆ
ก็ยิ่งแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อมาถึงที่เตรียมไว้ ผู้หญิงสองคน ยังคงต้องถือหุ่นตุ๊กตานางกวัก โดยที่ยกตัวลอยไว้ ห้ามวางลงกับพื้น เพราะถ้าหากวางลง ดวงวิญญาณที่เชิญมาจะออกทันที จะต้องเริ่มใหม่ ดังนั้นผู้หญิงทั้งสองทั้งสองต้องจับไว้ให้มั่น ๆ เริ่มต้นด้วยการสอบถาม ว่าดวงวิญญาณที่มาสิงสถิตย์ ในนางกวักเป็นใคร และมาจากไหน นางกวักก็จะใช้แขนที่เป็นไม้คาน เขียนลงที่พื้นดินหรือพื้นทรายที่เตรียมไว้เป็นตัวหนังสือหรืออักษร ในการสื่อความหมาย เมื่อทราบที่มาที่ไปว่าเป็นใครแล้ว คำถามต่อไปก็แล้วแต่จะถาม หรือขอถามโชคลาภ สลับกับการร้องเพลง และขอให้นางกวักเต้นให้ดูบางคำถาม ทำให้นางกวักไม่พอใจ ก็อาจจะไล่ตีหัวคนถาม หรือการหยอกล้อเล่นบ้างสนุกดี ไล่กอดสาว ๆ บ้าง ทำท่าทางขึงขัง เต้นค่อยหรือเต้นแรง หรือพุ่งใส่ผู้ชมโดยรอบก็มี
อีกสักครู่ ดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงสถิตย์ในหุ่นนางกวัก มีทั้งวิญญาณผู้หญิงและผู้ชาย อารมณ์ดีหรือร้ายก็มี บ้างแสดงออกถึงความเจ้าชู้ เรียกเสียงฮาได้ตลอดรายการ ซึ่งบ่งบอกถึงเมื่อครั้งที่เขามีชีวิตอยู่ หากเคยรู้จักกันมาก่อน ยิ่งจะทำให้ได้อรรถรสในคำถาม บางครั้งเป็นวิญญาณพเนจร แล้วแต่โอกาสจะเจอ หากรับได้ก็เล่นต่ออารมณ์ร้ายก็ขอให้ออกไป
เมื่อเล่นถึงเวลาอันสมควร ก็จะขอขมาลาโทษกัน ที่การเล่นนางกวักอาจมีการล่วงเกินด้วยวาจา เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากนั้นก็จะวางหุ่นกวักลงกับพื้น เป็นอันว่าสิ้นสุดการเล่นนางกวัก นับว่าเป็นเรื่องแปลก และเป็นความเชื่อในกลุ่มชน ที่สืบเนื่องต่อ ๆ กันมาแต่ครั้งโบราณกาล หวังว่าคงจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องบอกเล่า อยากให้ลูกหลานไทยพวนได้มีความสำนึก เก็บจารึกสืบสานและอนุรักษ์ เพื่อชนรุ่นหลังต่อไป………..
รูปแบบการแสดง
ผู้แสดงนางกวักจะเป็นหญิงทั้งสิ้น จึงนุ่งผ้าซิ่นใส่เสื้อแขนสั้น หรือใส่เสื้อคอกะแหร่งมีสไบพาด
โน้ตเพลง บทเพลง บทละคร
การแสดงนางกวัก จะมีการร้องเพลงประกอบเพื่อเชิญดวงวิญญาณ มาสิงสถิตย์ในหุ่นนางกวัก เป็นเหมือนถ้อยคำที่แฝงด้วยความสนุก
ตัวอย่างเนื้อเพลง
นางกวักเอย ทะลักทักแท้ แม่เจ้าแหย่ เจ้าแม่แหย่ยอง
หาคนยกคนยอ ให้สูงเพียงช้าง เจ้าจะอ้าง ต่ำหูกเดือนหงาย
ทะลิงทลาย เดือนแจ้ง เสร็จแอ่งแม้ง เจ้าแม่นางกวัก
อุปกรณ์
๑. การเตรียมขันธ์ ๕ ประกอบด้วย ธูป ๕ ดอก , เทียน ๕ เล่ม , ดอกไม้ ๑ กำ , แป้ง , น้ำมัน , หวี และลิปสติก
๒. เตรียมตัวนางกวัก(หุ่น)
ตัวกวักทำจากไม้ลวก ได้แก่ กวักปั่นหมี่ ปั่นด้าย(เป็นอุปกรณ์การทอผ้า)

การแสดงนางกวัก ไม่มีเครื่องดนตรีใด ๆ ประกอบการแสดง จะมีแต่การปรบมือ และร้องเพลงประกอบจากผู้ร่วมแสดงละการรำหรือการเต้น(ใช้จังหวะม้าย่อง) ของชาวบ้านอย่างสนุกสนาน
การถ่ายทอดและการสืบทอด
ถ่ายทอดคำร้องเชิญวิญญาณนางกวักด้วยการจดเนื้อคำเชิญให้เด็กและฝึกร้องตาม
ข้อมูลผู้บอกรายละเอียด
๑. นางทองแนม กฐินเทศ
เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ อายุ ๖๗ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาชีพ ทำนา/ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ

๒. นางเมือง ต้นจันทร์
เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ อายุ ๘๓ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำประกอบ

๓. นางสมพงษ์ เสงี่ยมจิตร์
เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ อายุ ๖๙ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาชีพ แม่บ้าน
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ผู้ถือกวัก

๔. นางเพ็ญจันทร์ บุญนำพา
เกิดวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ อายุ ๖๕ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๔๗ ๑๗๐๔
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ
๕. นางประพิตร์ กรอบมุขเกิดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๖๓ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๖๒ ๘๙๒๑
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ผู้ถือกวัก

๖. นางสาวสมบุญ บุญนำพา
เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ อายุ ๖๙ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ

๗. นางสมจิตร์ บุญนำพา
เกิดวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๔๙ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๘๔๗๐ ๘๕๕๖๐
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ

๘. นางสุดใจ สมจิตร์
เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ อายุ ๘๑ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาชีพ ทำนา/ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ

๙. นางประเสริฐ โพนแก้ว
เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ อายุ ๗๑ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ

๑๐.นางสนอง ซาหิน
เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕ อายุ ๖๕ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๖๖๒ ๘๔๒๗
อาชีพ ทอผ้า
หน้าที่ในการแสดงนางกวัก ทำท่ารำและร้องเพลงประกอบ
ผู้เก็บข้อมูล และวันเวลาที่เก็บ
ที่ปรึกษา
๑. นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
๒. นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
๓. นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
๔. นายสุรัจ ประภาสวัสดิ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
๕. คณะกรรมการบริหารงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนิติยา เสงี่ยมจิตร์ นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว
คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล
ประธานคณะกรรมการ
นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกภาพนิ่ง
ผศ. ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ผู้ช่วยด้านการบันทึกภาพนิ่ง
นางบุญมา ทับศฤงฆรา นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม หัวหน้าภาควิชามนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ผู้ช่วยด้านการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
นายพิสิษฐ เชยชม นักวิชาการวัฒนธรรม ๕
ผู้บันทึกข้อมูลสภาพทั่วไป/วัดพิกัดทางภูมิศาสตร์
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว
นางสุมนา ม่วงหมู่ นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว
นายทัศนัย ทรัพย์บางยาง ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์/บันทึกเสียง
ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายลิขิต สุนทรสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางวิจิตรา ไทยถาวร นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว
นางภาพร ตระกูลปาน ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางไพเราะ แสงเปล่ง ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ผู้ช่วยด้านการสัมภาษณ์/บันทึกเสียง
นางสุมนา ม่วงหมู่ นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว
นางบุญเรือน เผ่าเพ็ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว
นางสายชล ปลั่งกลาง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว
ผู้เชี่ยวชาญการเขียนสารัตถะและบริบท
ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายลิขิต สุนทรสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางวิจิตรา ไทยถาวร นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว
นางภาพร ตระกูลปาน ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางไพเราะ แสงเปล่ง ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายทัศนัย ทรัพย์บางยาง ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ครู คศ.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นางสาวนิติยา เสงี่ยมจิตร์ นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว

วันที่บันทึก ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
สถานที่บันทึก วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


บุคคลอ้างอิง

ทองแนม กฐินเทศ, นาง.ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๒ ( อายุ ๖๗ ปี).บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
เมือง ต้นจันทร์,นาง.ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๗ (อายุ ๘๓ ปี).บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๔
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
สมพงษ์ เสงี่ยมจิตร์,นาง.ผู้ถือนางกวัก.
เกิดวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๐ (อายุ ๖๙ ปี). บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
เพ็ญจันทร์ บุญนำพา,นาง. ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๘๕ (อายุ ๖๕ ปี). บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๗-๑๗๐๔
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
ประพิตร์ กรอบมุข,นาง.ผู้ถือนางกวัก.
เกิดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๘๗ (อายุ ๖๑ ปี).บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๖๒-๘๙๒๑
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
สมบุญ บุญนำมา,นางสาว .ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๐ (อายุ ๖๙ ปี). บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๒
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
สมจิตร์ บุญนำพา,นาง.ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๐ (อายุ ๔๙ ปี).บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๘๔๗๐-๘๕๕๖๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.

๑๖
สุดใจ สมจิตร์ ,นาง.ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๘ (อายุ ๘๑ ปี).บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
ประเสริฐ โพนแก้ว,นาง.ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๘ (อายุ ๗๑ ปี).บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
สนอง ซาหิน,นาง.ผู้แสดงนางกวัก.
เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๕ (อายุ ๖๕ ปี).บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑
ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๖๒-๘๔๒๗
บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.
  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    11433 views