พิมพ์

ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

ชื่อรายการ
ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
สาระสำคัญโดยรวม

ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง
ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง
                เป็นการร่ายรำที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ฝ่ายหญิงเป็นผู้ฟ้อน ท่าฟ้อนได้รับการถ่ายทอดจากนางอินตา ไชยฤทธิ์ อายุ ๘๖ ปี (เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘) นางสีคำ อัฐนาค อายุ ๘๔ ปี (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘) และจากคำบอกเล่าของผู้รู้อีกหลายท่าน ปัจจุบันมีท่าฟ้อนจำนวน ๙ ท่า ฝ่ายชายเป็นผู้บรรเลงดนตรี
โอกาสที่แสดง
                การแสดงฟ้อนผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ส่วนใหญ่แสดงในงานบุญหรืองานรื่นเริงประจำปีของหมู่บ้าน
การแต่งกาย           
                 ฝ่ายหญิง สวมเสื้อแขนยาวสีดำ ตกแต่งด้วยกระดุมสีขาว นุ่งผ้าซิ่นหมี่ติดตีนซิ่น มีสไบขีดและมีผ้าขดผืนเล็กๆ ผูกหัว เครื่องประดับเป็นกำไลเงินเกลี้ยง
บทขับร้อง (ลำ) ผู้ไทยบ้านโคกโก่ง
                 บทร้องนำมาจากกลอนผญาที่หนุ่มสาวใช้โต้ตอบกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
                 ผู้ขับร้องฝ่ายชาย คือ นายสนทะไลย์ ไชยฤทธิ์ อายุ ๕๐ ปี (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘) อาชีพทำนา ฝึกลำผู้ไทยตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี จากนางฮ้อย มหาอุป ผู้เป็นป้า
                  ผู้ขับร้องฝ่ายหญิง นางสมรัก อาจวิชัย อายุ ๔๓ ปี (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘) อาชีพทำนา ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เนื่องด้วยมีใจชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก และใช้ขับร้องในเวลาทำไร่  ทำนา และเลี้ยงสัตว์กับเพื่อนๆ เป็นที่สนุกสนาน บันเทิงใจ
รูปแบบการขับร้องฟ้อนผู้ไทย
                ดนตรีบรรเลงนำในทำนองลำผู้ไทย ฝ่ายชายจะร้องก่อนเนื้อเพลงจะพรรณนาถึงความรักความคิดถึงที่หนุ่มสาวมีให้แก่กัน จากนั้นฝ่ายหญิงจึงร้องตอบ ผู้ฟ้อนจะฟ้อนอยู่ด้านหน้าตั้งแต่ท่าแรกจนจบกระบวนท่า
เครื่องดนตรี
                เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงการฟ้อนของผู้ไทยบ้านโคกโก่งแต่ก่อน ประกอบด้วย แคน ปี่ กลอง พังฮาด ส่วนทำนองที่ใช้ประกอบการร้องมี ๒ ลักษณะ คือ ตุ้ม ตุ้ม ต่า และ ตุ้มต่า ตุ้มต่า ตุ้มต่า ปัจจุบันเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ประกอบด้วย กลองยาว กลองรำมะนา โหวด พิณ แคน โปงลาง ไห ฉิ่ง ฉาบ
จัดเก็บข้อมูล ณ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    7557 views