พิมพ์

มะโย่ง

ชื่อรายการ
มะโย่ง
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและให้ความบันเทิง ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การขับบทร้อง การเจรจาโดยใช้ภาษามาลายู การร่ายรำ ตัวละครที่สำคัญคือ ตัวพระเรียกว่า“เปาะโย่ง” และตัวนางเรียกว่า “มะโย่ง” มีเสนาและตัวตลกที่ดำเนินเรื่องสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบด้วยกลองแขกหรือกลองมลายู ฆ้องใหญ่ ซอรือบับ ปี่ซูนา กรับและท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณ ๑๖-๑๘ นิ้ว มะโย่งนิยมแสดงในงานแก้บน การสะเดาะเคราะห์ งานแต่งงาน และงานเข้าพิธีสุนัต เป็นต้น ปัจจุบันมะโย่งมีผู้สืบทอดน้อยมาก

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    8287 views