พิมพ์

การแสดงในพระราชพิธี

ชื่อรายการ
การแสดงในพระราชพิธี
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

การละเล่นของหลวงที่มีมาตั้งแต่โบราณของไทย มี ๕ อย่าง คือ ๑.ระเบง (ระเบ็ง) ๒.โมงครุ่ม(โหม่งครุ่ม) ๓.กุลาตีไม้ ๔.แทงวิสัย ๕.กระอั้วแทงควาย การละเล่นดังกล่าวนี้ จะแสดงเฉพาะในงานพระราชพิธีเป็นงานฉลอง หรืองานสมโภชน์สำคัญๆ เช่น งานพระราชพิธีโสกันต์ งานสมโภชน์ช้างเผือก งานพระราชพิธีอภิเษกสมรส ปัจจุบันการละเล่นเหล่านี้หาดูได้ยากมาก เพราะงานพระราชพิธีดังกล่าวนานปีจะมีสักครั้ง และถึงแม้จะมีงาน แต่ก็อาจจะไม่มีการแสดงเหล่านี้ก็ได้ ดังนั้นโอกาสที่จะได้ดูจึงมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    17309 views