พิมพ์

ศิลปะการแสดง

banner d1

ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รำ-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ นำสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเภทของศิลปะการแสดง

๑. ดนตรี หมายถึง เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นทำนองเพลง ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการแสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม

๒. นาฏศิลป์และการละคร หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารำ การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดง แบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 149 items Displaying: 1 - 10 items
 • กระจับปี่

  กระจับปี่ เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีสายประเภทหนึ่งของไทย มีสายสี่สาย บรรเลงด้วยการดีดเช่นเดียวกับพิณเปี๊ยะและพิณอื่นๆ กระจับปี่มีส่วนประกอบดังนี้ คือ กะโหลก หรือกระพุ้งเสียง ทำด้วยไม้สัก ไม้ข...

  เพิ่มเติม ...
 • กรือโต๊ะ

  กรือโต๊ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนใต้ “กรือโต๊ะ” จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภท “เครื่องตี” บางคนก็เรียกว่า “กลองกรือโต๊ะ” กรือโต๊ะ ทำจากไม้เนื้อแข็ง ส่วนแรกเรียกว่าตัวกรือโต๊ะ โด...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองชัยมงคล

  กลองชัยมงคล วัดป่าเสร้าน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความหมายและความสำคัญของกลองชัยมงคล กลองชัยมงคลหรือกลองชัย เป็นกลองที่เก่าแก่ดั้งเดิมของล้านนาปรากฏชื่อในคัมภีร์ธรรมล้านนา เป็นกลองต้นแบบที...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองปู่จ่า

  ก๋องปู่จาจังหวัดลำปาง เป็นการแสดงเพื่อเป็นพุทธบูชาพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้า หลังจากพระสวดเทศนาธรรมในวันพระ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และศิลปะของแต่ละท้องถิ่น ส่วนมากนิยมตีก๋องปู่จาในช่วงเข้าพรรษา...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี

  กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประวัติกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี วงกลองยาวคณะงัวบาสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านงัวบา ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้ง...

  เพิ่มเติม ...
 • กลองหลวง

  กลองหลวง จังหวัดลำพูน กลองหลวง กลองหลวง มีพัฒนาการมาจากกลองแอว กลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวล้านนา นิยมตีในการแข่งขันความดังในการประชันเสียงเป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ใช้การตีเป็นก...

  เพิ่มเติม ...
 • กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต

  กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต กวามไต มีความหมายเป็นสองนัย นัยที่หนึ่งหมายถึง ภาษาไต อีกนัยหนึ่งหมายถึง เพลงไต สำหรับคำว่า“เฮ็ดกวามไต” แปลว่า ร้องเพลงไต เพลงไตเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีทั้งประเ...

  เพิ่มเติม ...
 • กะโลง

  เมื่ออดีตประมาณ ๕๐-๖๐ ปีมาแล้ว การทานสลากย้อมเป็นที่นิยมกันมาก เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เชื่อว่าการทานสลากย้อมเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์มาก ดังเอกสารที่ก...

  เพิ่มเติม ...
 • กันตรึม

  กันตรึม หรือ โจ๊ะกันตรึม เป็นวงดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ นิยมเล่นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ เป็นต้น ลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของกันตรึมก็คือ เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่นำเอาจังหวะตี...

  เพิ่มเติม ...
 • การละเล่นม้าแห่

  จากตำนานดังกล่าวในการบวชพระแต่ละครั้งของชาวหมู่บ้านดงประโดกกรมธรรม์ ก็จะมีการสร้างตัวม้าขึ้นมาโดยมีขั้นตอนและวิธีการทำที่ค่อนข้างจะละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งมีความแข็งแรงและปลอดภัย เพราะถ้าผู้เป็นน...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 15