พิมพ์

การนวดไทย

ชื่อรายการ
การนวดไทย
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

การนวดไทยมีประวัติความเป็นมายาวนาน เชื่อว่าไทยได้รับความรู้ด้านการนวดมาจากพุทธศาสนา     ในยุคทวาราวดี และมีการพัฒนา สังเคราะห์ขึ้นเป็นหลักวิชา โดยมีวิธีการนวดและธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ และมีมาตรฐาน การนวดไทยแบ่งเป็น ๒ สาย คือ สายราชสำนักและสายเชลยศักดิ์ การนวดไทย    ถือเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้านสุขภาพ (Health Lifestyle) ที่ช่วยให้คนไทยพึ่งตนเองได้ทางสุขภาพในทุกระดับ โดยยึดหลักสัจธรรมและความเชื่อพื้นฐานเรื่องธาตุเจ้าเรือน การนวดไทยทรงคุณค่าในแง่การทำให้บุคคลมีสุขภาพกายและใจที่ดี รวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย 


  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    9379 views