พิมพ์

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

banner d6

ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบ่งออกเป็น
๑. อาหารและโภชนาการ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์บริโภค รวมทั้งวิธีการปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณค่าของอาหาร
๒. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
“การแพทย์แผนไทย” หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
“การแพทย์พื้นบ้าน” หมายถึง การดูแลสุขภาพตนเองในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
๓. โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ และไสยศาสตร์
โหราศาสตร์ หมายถึง ความรู้ในการทำนายโชคชะตา ทำนายอนาคตของบุคคล และบ้านเมือง โดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ดาราศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสังเกตและอธิบายธรรมชาติของดวงดาวและเทหวัตถุ
ไสยศาสตร์ หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๕. ชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง ความรู้และความเชื่อในการเลือกที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 22 items Displaying: 1 - 10 items
 • แกงเขียวหวาน

  แกงเขียวหวานเป็น แกงกะทิผสมเครื่องแกงและเครื่องเทศแบบเดียวกับแกงเผ็ด แต่มีลักษณะเด่นที่น้ำแกงออกเป็นสีเขียว อันเนื่องมาจากใช้พริกชี้ฟ้าสดสีเขียวและพริกขี้หนูเขียวเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องแกง และยังได...

  เพิ่มเติม ...
 • กระยาสารท

  ขนมไทย จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ โดยเฉพาะขนมประเภทกวนและของหวาน ซึ่งเคยเป็นอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์ที่กระทำกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สำหรับกระยาสารทเป็นขนมกวนชนิดหนึ่ง และเ...

  เพิ่มเติม ...
 • การนวดไทย

  การนวดไทยมีประวัติความเป็นมายาวนาน เชื่อว่าไทยได้รับความรู้ด้านการนวดมาจากพุทธศาสนา ในยุคทวาราวดี และมีการพัฒนา สังเคราะห์ขึ้นเป็นหลักวิชา โดยมีวิธีการนวดและธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ และมีมาตรฐ...

  เพิ่มเติม ...
 • การเลือกทำเลสร้างบ้านเรือนของชาวอีสาน

  การเลือกทำเลหรือชัยภูมิการตั้งชุมชนบ้านเมือง ต้องมีพื้นที่สำคัญ ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ทำกินและพื้นที่สาธารณะ ส่วนการเลือกทำเลพื้นที่เฉพาะบริเวณที่จะปลูกเรือนของแต่ล...

  เพิ่มเติม ...
 • ขนมเบื้อง

  ขนมเบื้องเป็นขนมไทยโบราณของชาวภาคกลาง แต่เดิมนิยมรับประทานในฤดูที่มีกุ้งแม่น้ำชุกชุม คือฤดูหนาว ในหนังสือพระราชพิธี ๑๒ เดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกล่าวถึงพิธีในเดือนอ...

  เพิ่มเติม ...
 • ข้าวยำ

  ข้าวยำ เป็นอาหารไทยภาคใต้ ภาษามลายูท้องถิ่นเรียก นาซิกาบู (นาซิ=ข้าว กาบู=ยำ) ข้าวยำประกอบด้วยข้าวสุกราดด้วยน้ำบูดู (บางถิ่นเรียกน้ำเคย) มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น และผักสดหลายชนิดหั่นปนกันลงไปเรียกว่า “...

  เพิ่มเติม ...
 • ข้าวหลาม

  ข้าวหลามเป็นภูมิปัญญาในการทำอาหารและถนอมอาหารให้เข้ากับวัสดุธรรมชาติคือ ต้นไผ่ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกและมีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย การทำข้าวหลามแรกเริ่มเดิมที คือนำข้าวสารหรือข้าวเหนียวมาหุงในกระบอกไม้ไผ่ ...

  เพิ่มเติม ...
 • คชศาสตร์ชาวกูย

  กลุ่มชนชาวกูย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยซึ่งอาศัยหนาแน่นในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และสระแก้วบางส่วน คำเรียกขานว่ากูย กุ...

  เพิ่มเติม ...
 • ดอนปู่ตา

  ดอนปู่ตาเป็นบริเวณป่าที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง ทุกหมู่บ้านของชาวอีสานต้องมี “ดอนปู่ตา” เป็นที่ประทับของผีปู่ตาหรือผีอารักษ์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่าดอนปู่ตาเป็นบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่กล้าตัดฟั...

  เพิ่มเติม ...
 • ต้มยำกุ้ง

  ต้มยำ เป็นอาหารประเภทแกง รับประทานกับข้าวสวย เน้นรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลัก ออกเค็มและหวานเล็กน้อย ต้มยำสามารถใส่เนื้อสัตว์ที่หลากหลาย นิยมใส่ใบมะกรูด ตะไคร้ ข่า พริก ส่วนเครื่องปรุงหลัก ได้แก่ มะนา...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 3