พิมพ์

กีฬาพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 9 items Displaying: 1 - 9 items
 • ตะกร้อ

  ตะกร้อเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณ การเล่นตะกร้อของไทยมีวิธีเล่น ๕ ชนิดคือ ๑. ตะกร้อวง หรือตะกร้อเตะทน เล่นโดยผู้เล่นแต่ละทีมล้อมวงเตะลูกตะกร้อโต้กันไปมา เป็นคู่ๆไม่ให้ลูกตะกร้อตกดิน นับจำนวนคร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตะกร้อลอดห่วง

  ความนำ: ตะกร้อลอดห่วงเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นโดยคนไทย ปรากฏ หลักฐานชัดเจนว่าระหว่างปี พ.ศ.๒๔๗๐-พ.ศ.๒๔๗๒ หลวงมงคลแมน (สังข์ บูรณะศิริ) ได้ริเริ่มคิดการเล่นตะกร้อลอดห่วงขึ้นในกรุงเทพ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตี่จับ

  ตี่จับเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในแทบทุกจังหวัด ส่วนมากเล่นกันในหมู่ผู้ชาย โดยเฉพาะเด็กๆ ชอบเล่นกันมาก ในการเล่นนั้นแบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย จำนวนผู้เล่นฝ่ายละเท่าๆ กัน จะมากน้อย...

  เพิ่มเติม ...
 • วิ่งควาย

  ความนำ: วิ่งควาย เป็นกีฬาเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นชนิดหนึ่งของไทย เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างคนกับควายไทยซึ่งเป็นสัตว์ใช้งานเกษตรกรรมสารพัดประโยชน์ที่ทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง...

  เพิ่มเติม ...
 • วิ่งวัว

  จุดกำเนิดและประวัติ เป็นการวิ่งแข่งขันความเร็ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ส่วนใหญ่เพศชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี เล่นตามงานวัด เทศกาลตรุษสงกรานต์ ตามลานวัด หรือทุ่งนา ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว นิยมเล่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี...

  เพิ่มเติม ...
 • ว่าวไทย

  มีหลักฐานชัดเจนว่า คนไทยเล่นว่าวกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ไม้ไผ่ทำโครงว่าว เพราะไม้ไผ่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเหลาให้ได้ทุกขนาดตามความต้องการ องค์ประกอบที่สำคัญของการเล่น...

  เพิ่มเติม ...
 • หมากกระดาน

  หมากกระดาน เป็นกีฬาเชิงปัญญา มีกระดานเป็นองค์ประกอบหลักในการเล่น การเล่นหมากกระดานนั้นต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนและแก้ปัญหา จึงเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาสมองและยังช่วยบรรเทาอาการสมองเสื่อมก่อนว...

  เพิ่มเติม ...
 • หมากรุก

  คนไทยสมัยก่อนมักเล่นหมากรุกกันตามวัดและในราชสำนัก ตั้งแต่ชั้นพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชน นับว่าเป็นการเล่นที่ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ใครคิดเป็น รู้จักใช้สติปัญญาก็นับว่าสามารถเล่นหมากรุกได้สนุกเท่าเท...

  เพิ่มเติม ...
 • แย้ลงรู

  แย้ลงรูเป็นกีฬาที่ชาวบ้านในสมัยก่อนเล่นเป็นการออกกำลังกาย และเป็นการสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในงานประจำปีต่าง ๆ เช่นงานสงกรานต์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น แย้ลงรูเป็นกีฬาที่เล่นเลียนแบบอาการดิ้นรนเอาตั...

  เพิ่มเติม ...