พิมพ์

กีฬาภูมิปัญญาไทย

banner d4

กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น กีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น๓ ประเภท คือการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
๑. การเล่นพื้นบ้าน หมายถึง กิจกรรมที่ทำด้วยความสมัครใจ ตามลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ๒. กีฬาพื้นบ้าน หมายถึง การเล่นที่มีลักษณะแข่งขันมีผลแพ้ชนะ โดยมีกฎกติกาที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่น
๓. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายหรืออุปกรณ์ โดยได้รับการฝึกฝนตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดกันมา

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 14 items Displaying: 11 - 14 items
 • หมากเก็บ

  หมากเก็บเป็นการเล่นพื้นบ้านของไทย นิยมเล่นในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง อายุราว ๘ – ๑๔ ปี เชื่อว่ามีการเล่นหมากเก็บมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การเล่นหมากเก็บจะใช้วัสดุ ก้อนหิน กะเทาะให้ค่อนข้างกลม ลบเ...

  เพิ่มเติม ...
 • เสือกินวัว

  ความนำ: เสือกินวัวเป็นกีฬาพื้นเมืองของภาคกลางที่เล่นกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดของภาคกลางในสมัยโบราณ เช่น กรุงเทพฯ ธนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และตราด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมเล่นอย่าง...

  เพิ่มเติม ...
 • แย้ลงรู

  แย้ลงรูเป็นกีฬาที่ชาวบ้านในสมัยก่อนเล่นเป็นการออกกำลังกาย และเป็นการสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันในงานประจำปีต่าง ๆ เช่นงานสงกรานต์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น แย้ลงรูเป็นกีฬาที่เล่นเลียนแบบอาการดิ้นรนเอาตั...

  เพิ่มเติม ...
 • ไม้หึ่ม

  ไม้หึ่ม เป็นการเล่นพื้นบ้านของไทย นิยมเล่นในภาคกลาง เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เชื่อว่ามีเล่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและแพร่หลายอยู่ในภาคกลาง เป็นการละเล่นของเด็กๆ ช่วงอายุราว ๙ - ๑๕ ป...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 2