พิมพ์

วิ่งวัว

ชื่อรายการ
วิ่งวัว
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

จุดกำเนิดและประวัติ

เป็นการวิ่งแข่งขันความเร็ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ส่วนใหญ่เพศชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี เล่นตามงานวัด เทศกาลตรุษสงกรานต์ ตามลานวัด หรือทุ่งนา ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว นิยมเล่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ลักษณะเฉพาะ

เป็นการวิ่งแข่งขันความเร็วครั้งละ ๒ คน ไม่สวมรองเท้า แบ่งทางวิ่งเป็น ๒ ช่องทาง ใช้ไม้ไผ่ทำช่องทาง ระยะยาว ๑๐๐ เมตร ปลายทางจะมีธงสามเหลี่ยมสวมอยู่ปลาย กระบอกไม้ไผ่ เอนประมาณ ๔๕ องศา เป็นจุดปลายทาง ผู้วิ่งวัวจับธงได้ก่อน เป็นผู้ชนะ ก่อนปล่อยตัว จะใช้เชือกปอยาวประมาณ ๖ เมตร ผู้ไว้ที่เอวของผู้วิ่งวัวสองคน ดึงเชือกมาไว้ที่เขียงด้านหลัง แล้วใช้มีดสับให้เชือกขาด ผู้วิ่งวัวจะค่อยฟังเสียงมีดกระทบกับเขียงเป็นสัญญาณว่าออกวิ่งได้

วิธีเล่น

ฝ่ายจัดสถานที่จะทำลู่วิ่งไว้สองช่องทาง ทุบดินให้เรียบใช้ไม้ไผ่แบ่งลู่เป็นแนวยาว และกันไม่ให้ผู้ชมล้ำเข้ามาในทางวิ่ง ยาวไปตลอด ๑๐๐ เมตร เมื่อผู้ปล่อยตัว สับมีดบนเขียงเพื่อตัดเชือกให้ผู้วิ่งวัวออกวิ่งโดยทันที่ เพื่อไปคว้าธงที่อยู่ปลายไม้ไผ่ ใครได้ธงคนนั้นเป็นผู้ชนะ ถ้าผู้วิ่งวัวมีฝีเท้าใกล้เคียงกัน อาจจับธงพร้อมๆ กัน ให้ดูว่ามือใครอยู่เหนือกว่า ให้ผู้นั้นชนะ ก่อนการวิ่ง วัว จะมีการเปรียบผู้วิ่งโดยยืนบนโต๊ะสูง ให้ผู้ชมเลือกว่าจะเชียร์ผู้ใดเป็นผู้ชนะ บางครั้งความสูงและอายุต่างกัน ถ้าเจ้าของวัวยินดีที่จะให้วิ่งวัว ก็จะมีการต่อรอง โดยมีฝ่ายที่ตัวเตี้ย เป็นรอง ฝ่ายตัวสูงจะเป็นต่อ

คุณค่า

เป็นการออกกำลังกาย เป็นการวัดฝีเท้าว่าใครวิ่งเร็วกว่ากัน และเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัว

สภาพปัจจุบัน

ไม่มีการวิ่งวัว แต่เป็นการวิ่งแข่งขัน ๑๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตร มีอุปกรณ์ เช่น รองเท้าวิ่ง ลู่วิ่ง การปล่อยตัว ใช้เสียงปืนหรือนกหวีด การตัดสิน ให้อกแตะเชือกที่ปลายทาง

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    9228 views