พิมพ์

หมากกระดาน

ชื่อรายการ
หมากกระดาน
ปีที่ขึ้นทะเบียน
ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม
หมากกระดาน เป็นกีฬาเชิงปัญญา มีกระดานเป็นองค์ประกอบหลักในการเล่น  การเล่นหมากกระดานนั้นต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนและแก้ปัญหา จึงเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาสมองและยังช่วยบรรเทาอาการสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรได้อีกด้วย หมากกระดาน ที่นิยมเล่นกันในประเทศไทยมี ๓ ชนิดได้แก่ หมากรุกไทย หมากฮอส และหมากสกา
สาขา/ประเภท