พิมพ์

ตะกร้อ

ชื่อรายการ
ตะกร้อ
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิภาค
ภาคกลาง ภาคใต้
สาระสำคัญโดยรวม

ตะกร้อเป็นกีฬาพื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณ การเล่นตะกร้อของไทยมีวิธีเล่น ๕ ชนิดคือ

๑. ตะกร้อวง หรือตะกร้อเตะทน เล่นโดยผู้เล่นแต่ละทีมล้อมวงเตะลูกตะกร้อโต้กันไปมา

เป็นคู่ๆไม่ให้ลูกตะกร้อตกดิน นับจำนวนครั้งที่แต่ละคู่ในทีมเตะได้ก่อนลูกตกดิน เมื่อเตะครบทุกคู่ในทีมแล้วนำจำนวนครั้งที่ทำได้ของทุกคู่มารวมกันเป็นคะแนนของทีม

๒.ตะกร้อพลิกแพลง เป็นการเล่นส่วนบุคคล ผู้เล่นเตะหรือเดาะเลี้ยงลูกตะกร้อด้วยท่าพลิกแพลงต่างๆต่อเนื่องกันโดยไม่ให้ลูกตะกร้อตกดิน โดยผู้เล่นต้องพยายามเดาะลูกตะกร้อด้วยท่าที่พลิกแพลงกว่า ยากกว่า สวยงามกว่าและนานกว่าคู่แข่งขัน

๓.ตะกร้อลอดห่วง หรือ ตะกร้อลอดบ่วง เล่นเป็นทีมโดยการนำห่วงแขวนห้อยสูงจากพื้นไว้กลางวง ให้ผู้เล่นเตะลูกตะกร้อโต้กันไปมา เมื่อเตะให้ลอดห่วงได้ก็จะได้คะแนนตามความยากง่ายของท่าที่เตะลอดห่วง

๔.ตะกร้อข้ามตาข่าย เป็นการเล่นโดยแบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ทีม อยู่คนละฝั่งของสนามสี่เหลี่ยมคล้ายสนามกีฬาแบดมินตัน แข่งกันเตะข้ามตาข่ายโต้กันไปมา พยายามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรับลูกได้ โดยมีกฎกติกาการเล่นคล้ายกีฬาแบดมินตัน 

๕.ตะกร้อชิงธง การเล่นคล้ายการแข่งขันวิ่งวัวหรือวิ่งเร็ว แต่เป็นการวิ่งไปพร้อมๆกับเดาะเลี้ยงลูกตะกร้อไป ด้วยส่วนต่างๆของร่างกายยกเว้นมือ จากเส้นเริ่มไปยังเส้นชัย ที่มีระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร โดยไม่ให้ลูกตะกร้อตกถูกพื้นดิน

ตะกร้อมีคุณค่าต่อผู้เล่นทั้งด้านร่างกาย สมองและจิตใจ รวมทั้งยังช่วยให้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในการทำลูกตะกร้อและวิธีการเตะตะกร้อแบบไทยด้วยลีลาท่าทางต่างๆที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไทยแท้

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    24920 views