พิมพ์

วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

banner d3

วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุมวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็น
๑. นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆ กันมา เช่น นิทานจักรๆวงศ์ๆ นิทานศาสนา นิทานคติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานเรื่องสัตว์ นิทานเรื่องผี มุขตลกนิทานเรื่องโม้ นิทานเข้าแบบ
๒. ตำนานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน-สถานที่สำคัญๆ ในท้องถิ่นต่างๆ และเรื่องเล่าที่อธิบายความเป็นมาของความเชื่อและพิธีกรรมในท้องถิ่นต่างๆ
๓. บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม หมายถึง คำสวดที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เช่น บททำขวัญ คำบูชา คำสมา คำเวนทาน บทสวดสรภัญญ์ คาถาบทอานิสงส์ บทประกอบการรักษาโรคพื้นบ้าน คำให้พร คำอธิษฐานฯลฯ
๔. บทร้องพื้นบ้าน หมายถึง คำร้องที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ เช่น บทกล่อมเด็ก บทร้องเล่น บทเกี้ยวพาราสี บทจ๊อย คำเซิ้งฯลฯ
๕. สำนวน ภาษิต หมายถึง คำพูดหรือคำกล่าวที่สืบทอดกันมา มักมีสัมผัสคล้องจองกัน เช่น โวหาร คำคม คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย คำขวัญ
คติพจน์ คำสบถสาบาน คำสาปแช่ง คำชม คำคะนองฯลฯ
๖. ปริศนาคำทาย หมายถึง คำหรือข้อความที่ตั้งเป็นคำถาม คำตอบ ที่สืบทอดกันมา เพื่อให้ผู้ตอบได้ทายหรือตอบปัญหา เช่น คำทาย ปัญหาเชาวน์ ผะหมี
๗. ตำรา หมายถึง องค์ความรู้ที่มีการเขียนบันทึกในเอกสารโบราณ เช่น ตำราโหราศาสตร์ ตำราดูลักษณะคนและสัตว์ ตำรายาฯลฯ

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 56 items Displaying: 21 - 30 items
 • ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

  ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี เป็นเรื่องราวของสตรีชาวจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง ซึ่งเดินทางติดตามพี่ชายจากเมืองจีนมาที่ปัตตานี ประมาณสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองกรุงศรีอยุธยา หรือรายอฮีเยาครองปัต...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าแม่สองนาง

  ตำนานเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองหรือนักรบในสมัยโบราณที่อพยพพาผู้คนจากเวียงจันทน์มาตั้งรกรากทางภาคอีสานของไทย ชาวบ้านอีสานในหลายจังหวัดเชื่อว่าเจ้าแม่สองนางเป็นบร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าแม่สองนาง

  ตำนานเรื่องเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองหรือนักรบเวียงจันทน์ในสมัยโบราณ เป็นบุคคลสำคัญที่ชาวบ้านในอีสานหลายจังหวัดเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตน มีความศักดิ์สิทธิ์สามา...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุก

  ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุก เป็นตำนานประจำถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนินเขาขนาดเล็กที่ตำบลอ่างศิลากับพื้นที่บริเวณหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นี้โดยทั่วไปในท้องถิ่นมักเรียกว่า ตำนานเจ้าแม่เ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานแม่นากพระโขนง

  เป็นนิทานเรื่องผีของภาคกลาง โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะเด่นของแม่นาคพระโขนงอยู่ที่เป็นนิทานเรื่องผี แสดงอภินิหารให้ปรากฏ คนจึงอยากรู้อยากเห็นตลอดมา นอกจากนี้ยังแสดงถึงความรักแท้ของหญิงไทย ซึ่งรักส...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราพรหมชาติ

  “การดูพรหมชาติ” เป็นวิธีการทำนายชะตาราศีของบุคคลพบพื้นฐานของปีเกิด เดือนเกิดและวันเกิด เป็นการพยากรณ์แบบหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยซึ่งมาจากความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวผสมผสานกับความรู้ทางโหราศา...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราศาสตรา (ตำราพยากรณ์)

  ๑. ชื่อที่ปรากฎในภูมิภาค/ท้องถิ่น ศาสตราหมายถึงตำราที่ชาวใต้ใช้เสี่ยงทายดูโชคชะตา และศาสตรา หมายถึง ศาสตราวุธ คือ พระขรรค์ โดยสมมุติเป็นไม้แบนๆ เล็กๆ สำหรับ สอดหรือแทงระหว่างหน้าหนึ่งหน้าใดของศาสตรา ช...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราเลขยันต์

  ตำราเลขยันต์ ของชาวสยาม เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากวิทยาการของอารยธรรมโบราณ ในเรื่องแนวคิดแผนภูมิของจักรวาล อันได้แก่ ดวงดาว จักรราศีต่างๆ และอำนาจของโลกธาตุทั้งสี่ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ผสมผสานกับแนวคิด...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราแมวไทย

  ตำราแมวไทย เป็นตำราการดูลักษณะแมว เดิมมีปรากฏในสมุดข่อยโบราณ ต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่โดยเพิ่มภาคผนวกเป็นคำโคลง และเขียนรูปภาพแมวประเภทต่างๆ ประกอบ ตำราดูลักษณะแมวจะกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับแมวที่มีลักษ...

  เพิ่มเติม ...
 • นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

  นิทานเรื่อง “ก่องข้าวน้อย” หรือบางทีเรียกว่า “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” เป็นนิทานอธิบายเหตุการสร้างศาสนสถาน คือ พระธาตุก่องข้าวน้อย ซึ่งเป็นศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จัง...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 3 จาก 6