จังหวัด: อุทัยธานี

รายการในจังหวัด : อุทัยธานี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
เพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ เพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี บทเพลงพื้นบ้าน บ้านท่าโพ เพลงพื้นบ้านท่าโพที่เล่นกันอยู่แต่เดิมนั้นมีหลายชนิด เช่น เพลงพิษฐ...