จังหวัด: อุดรธานี

รายการในจังหวัด : อุดรธานี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
หนังประโมทัย คณะพ่อคำตา อินทร์สีดา หนังประโมทัย คณะพ่อคำตา อินทร์สีดา ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัย หนังประโมทัย เป็นการการละเล่นชนิดหนึ่ง...