จังหวัด: หนองคาย

รายการในจังหวัด : หนองคาย

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
หมอลำกลอน คณะมณีรัตน์ แก้วเสด็จ หมอลำกลอน คณะมณีรัตน์ แก้วเสด็จ บ้านยางคำ ตำบลสระใคร กิ่งอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ความเป็นมาของหมอลำ หมอลำ เริ่มแรกเกิดจากการชุมนุมลูกหลานมีผู้เ...