จังหวัด: สุรินทร์

รายการในจังหวัด : สุรินทร์

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
แกลมอ แกลมอ บ้านตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะทั่วไปของพิธีกรรมการเล่นแกลมอ การเล่นมอ ชาวไทยกูย เรียกว่า “แกลมอ” ซึ่งมักเล่นในตอนกลาง...