จังหวัด: สุราษฎร์ธานี

รายการในจังหวัด : สุราษฎร์ธานี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
เพลงคำตัก เพลงคำตัก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติความเป็นมาของเพลงคำตัก เพลงคำตัก เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธในภาคใต้ เคยได้รับความนิยมในสม...