จังหวัด: สมุทรสาคร

รายการในจังหวัด : สมุทรสาคร

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ตำนานพระพุทธสิหิงค์ (องค์ที่ ๔) วัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร พระพุทธสิหิงค์ (องค์ที่ ๔) วัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดองค์พระมีหน้าตัก กว้าง ๖๖ เซนติเมตร สูง ๘๓ เซนติเมตร หนา ๗ มิลลิเมตร รอบฐาน ๑๕๓ เซนติเมตร ...