จังหวัด: เลย

รายการในจังหวัด : เลย

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ) แมงหน้างาม (ผีขนน้ำ) บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมืองเชียงคานปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยกล่าวไว้ใ...