จังหวัด: ลำพูน

รายการในจังหวัด : ลำพูน

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
กลองหลวง กลองหลวง จังหวัดลำพูน กลองหลวง กลองหลวง มีพัฒนาการมาจากกลองแอว กลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวล้านนา นิยมตีในการแข่งขันความดังในการประชันเ...
กะโลง เมื่ออดีตประมาณ ๕๐-๖๐ ปีมาแล้ว การทานสลากย้อมเป็นที่นิยมกันมาก เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เชื่อว่าการทานส...
ตำนานรอยพระพุทธบาทขุนห้วยแม่พริก ตำนานรอยพระพุทธบาทขุนห้วยแม่พริก มีปรากฏในคัมภีร์ใบลานของวัดพระพุทธบาทวังตวง ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ถูกค้นพบในป่าต้นน้ำแพะน้อยผาแด...
อักษรธรรมล้านนา ภาษาล้านนาเป็นภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน คนท้องถิ่น เรียกว่า ตั๋วเมือง เพราะเป็นภาษาของคนพื้นเมือง เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลา...