จังหวัด: ชัยภูมิ

รายการในจังหวัด : ชัยภูมิ

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ลำผีฟ้า ลำผีฟ้า ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการลำผีฟ้า หมอลำส่องหรือลำผีฟ้า เป็นหมอไสยศาสตร์หรือหมอผีประเภทห...