จังหวัด: ชัยนาท

รายการในจังหวัด : ชัยนาท

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
เพลงพื้นบ้านรำมะนา รำรำมะนา การเล่นรำมะนา รำวงรำมะนา และการแสดงรำมะนา เป็นชื่อที่เรียก การแสดงพื้นเมืองของชาวตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และหมู่บ้านใกล้เคียง...