จังหวัด: ขอนแก่น

รายการในจังหวัด : ขอนแก่น

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
หมอลำทรง บ้านเต่านอ หมอลำทรง บ้านเต่านอ บ้านเต่านอ หมู่ที่ ๗ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประวัติความเป็นมาของลำทรง วิถีชีวิตในวัฒนธรรมของชาวอีสานนั้นเชื่อ...
หมอลำทรงอำเภอพระยืน ผู้ป่วยที่มาทำการรักษาด้วยหมอลำทรงนั้น ปกติจะผ่านการรักษาทางกายมาก่อนจะมีทั้งรักษาแบบพื้นบ้านคือใช้หมอชาวบ้านรักษาและผ่านการรักษาจากโรงพยาบาล...