จังหวัด: กาญจนบุรี

รายการในจังหวัด : กาญจนบุรี

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
เพลงร่อยพรรษา เพลงร่อยพรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เพลงร่อยพรรษา เป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องเฉพาะในช่วงก่อนออกพรรษาประมาณ ๗ วัน เพื่อร้องเชิญชวนชาวบ้านให้ร่วมบริจาคจตุปัจจ...