จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

รายการในจังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ ชื่อรายการ รายละเอียด
ทะแยมอญ อำเภอ บางกระดิ่ ทะแยมอญ เป็นชื่อที่คนไทยเรียกการแสดงอย่างหนึ่งของคนมอญ ซึ่งเพี้ยนมาจากคำในภาษามอญว่า แต็ะแหฺย็ะฮ์ หมายถึงการขับร้อง ทะแยมอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงข...