พิมพ์

ตำรา

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 4 items Displaying: 1 - 4 items
 • ตำราศาสตรา (ตำราพยากรณ์)

  ๑. ชื่อที่ปรากฎในภูมิภาค/ท้องถิ่น ศาสตราหมายถึงตำราที่ชาวใต้ใช้เสี่ยงทายดูโชคชะตา และศาสตรา หมายถึง ศาสตราวุธ คือ พระขรรค์ โดยสมมุติเป็นไม้แบนๆ เล็กๆ สำหรับ สอดหรือแทงระหว่างหน้าหนึ่งหน้าใดของศาสตรา ช...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราเลขยันต์

  ตำราเลขยันต์ ของชาวสยาม เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากวิทยาการของอารยธรรมโบราณ ในเรื่องแนวคิดแผนภูมิของจักรวาล อันได้แก่ ดวงดาว จักรราศีต่างๆ และอำนาจของโลกธาตุทั้งสี่ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ผสมผสานกับแนวคิด...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราแมวไทย

  ตำราแมวไทย เป็นตำราการดูลักษณะแมว เดิมมีปรากฏในสมุดข่อยโบราณ ต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่โดยเพิ่มภาคผนวกเป็นคำโคลง และเขียนรูปภาพแมวประเภทต่างๆ ประกอบ ตำราดูลักษณะแมวจะกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับแมวที่มีลักษ...

  เพิ่มเติม ...
 • ปักขะทึนล้านนา

  ปักขะทึน อ่านว่า "ปักกะตึน" (ปักขะ = ข้าง หมายถึง ข้างขึ้น ข้างแรม , ทึน = ทิน หมายถึง วัน) คือปฏิทิน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งระบบวัน การนับเดือนและปี ระบบการนับวัน การนับวันของชาวล้านนานั...

  เพิ่มเติม ...