พิมพ์

ประวัติศาสตร์บอกเล่า

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 7 items Displaying: 1 - 7 items
 • ตำนานดาวลูกไก่

  ตำนานดาวลูกไก่ เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ใช้เป็นนิทานอธิบายเหตุที่มาของชื่อ ดาวลูกไก่ และจำนวนดาวลูกไก่ที่มี ๗ ดวง ตำนานดาวลูกไก่เป็นเรื่องเล่าที่สอนเรื่องของความกตัญญู เพราะเนื้อหาเป็นเรื่องของแม่ไก่กับ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพญาคันคาก

  ตำนานพญาคันคาก (พญาคางคก) เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่อย่างแพร่หลายในการรับรู้ของชาวอีสานและล้านนามีชื่อรู้จักกันโดยทั่วไปว่า ตำนานพญาคันคาก แต่บางถิ่นก็อาจเรียกชื่อว่า ตำนานพญาคางคาก ธัมม์พญาคางค...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

  ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่สำคัญยิ่งของชาวนครศรีธรรมราชและของประชาชนทางภาคใต้ ตำนานเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในหลากหลายชื่อ เช่น ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานพระบรมธาตุเม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระพุทธสิหิงค์

  ตำนานพระพุทธสิหิงค์ หรือ สิหิงคนิทาน เป็นตำนานที่อธิบายประวัติการสร้างและการประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยพระโพธิรังษี ปราชญ์เชียงใหม่ ได้เขียนตำน...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์

  ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นตำนานพื้นบ้านที่แพร่หลายอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย บ้างก็เรียกกันว่าตำนานพญากาเผือก ในบางท้องถิ่นอาจมีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ในภาคเหนือบางถิ่นเรียกว่า อานิสงส์ผางประทีป แม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าเลียบโลก

  ตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางท้องถิ่นเรียกว่า พุทธตำนานหรือ พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นเรื่องบันทึกการเด...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระแก้วมรกต

  ตำนานพระแก้วมรกต เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยมีชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า ตำนานพระแก้ว ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในท้องถิ่นภาคเหนือ มีชื่อต่างๆ เช่น ตำนานพระแก้วเจ้า ตำนานพร...

  เพิ่มเติม ...