พิมพ์

นิทานพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 22 items Displaying: 1 - 10 items
 • ตาม่องล่าย

  นิทานพื้นบ้านเรื่อง ตาม่องล่าย เป็นเรื่องราวรักสามเส้าโศกนาฏกรรมระหว่างชาย ๒ กับหญิง ๑ คือ เจ้าลาย พระเจ้ากรุงจีน และนางยมโดย ซึ่งชายทั้งสองต่างหลงรักหญิงสาวคนเดียวกัน โดยมีปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานจามเทวี

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอาณาจักรหริภุญไชยและล้านนา ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.๒๐๓๙ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ ในยุคสมัยสมัยของพระญาเมืองแก้ว แห่งราชวงศ์มังราย ปรากฏทั้งเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะในสำนวนชาวบ้านและวรรณกรร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานนางเลือดขาว

  ตำนานนางเลือดขาว เป็นตำนานพื้นบ้านภาคใต้ที่แพร่หลายในหลายจังหวัดในฝั่งทะเลตะวันออก คือ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน เช่น ตรัง ภูเก็ต รวมทั้งที่เกาะลังกาวี ไทรบุรี ประเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานนางโภควดี

  "นางโภควดี" เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เกี่ยวกับตำนานการสร้างโลกและจักรวาล ที่อาศัยเค้ามูลจากความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา และความเชื่อท้องถิ่น เป็นวรรณกรรมที่แพร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานผาแดงนางไอ่

  เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดหนองหาน จังหวัดสกลนคร และอุดรธานี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเส้าโศกนาฏกรรมระหว่างนางไอ่ ท้าวผาแดง และท้าวภังคี ในเรื่องมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ เมื่อท้า...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระธาตุดอยตุง

  ตำนานพระธาตุดอยตุง เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงที่มาของพระธาตุดอยตุง (หากปริวรรตตามต้นฉบับภาษาถิ่นล้านนาจะเขียนด้วยตัว ท เป็น "ดอยทุง" ที่แปลว่า ธง หรือดอยธง คือธงตะขาบ ดังปรากฏมีรูหินที่ในบริเว...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานสร้างโลกของภาคใต้

  ตำนานสร้างโลกฉบับนี้ เรียกชื่อตามแหล่งที่พบ ต้นฉบับเป็นหนังสือบุดขาว เป็นสมบัติของหมอดำแห่งบ้านป่าลาม ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่บ้านเลขที่ ๒๒/๕๐ ถนนหนองจ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดเป็นตำนานชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จังหวัดปัตตานี ปรากฏอยู่ทั้งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในตำนานและความเชื่อ และในปัจจุบันยังมีการนำเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงพ่อทวด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงพ่อทวดปรากฏทั้งในเอกสารประวัติศาสตร์และในตำนานมุขปาฐะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านปรากฏอยู่มา...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ปรากฏทั้งรูปแบบลายลักษณ์และมุขปาฐะหลายสำนวน แพร่หลายอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของล้านนา มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 3