พิมพ์

นิทานพื้นบ้าน

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 13 items Displaying: 1 - 10 items
 • ตาม่องล่าย

  เป็นนิทานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนในท้องถิ่นแถบบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนทั้งทางฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก เป็นเรื่องราวรักสามเส้าระหว่างชายสอง กับ หญิงหนึ่ง คือ เจ้าลาย...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานจามเทวี

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอาณาจักรหริภุญไชยและล้านนา ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.๒๐๓๙ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ ในยุคสมัยสมัยของพระญาเมืองแก้ว แห่งราชวงศ์มังราย ปรากฏทั้งเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะในสำนวนชาวบ้านและวรรณกรร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานนางเลือดขาว

  ตำนานนางเลือดขาว เป็นตำนานพื้นบ้านภาคใต้ที่แพร่หลายในหลายจังหวัดในฝั่งทะเลตะวันออก คือ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน เช่น ตรัง ภูเก็ต รวมทั้งที่เกาะลังกาวี ไทรบุรี ประเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานผาแดงนางไอ่

  เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดหนองหาน จังหวัดสกลนคร และอุดรธานี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเส้าโศกนาฏกรรมระหว่างนางไอ่ ท้าวผาแดง และท้าวภังคี ในเรื่องมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ เมื่อท้า...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดเป็นตำนานชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จังหวัดปัตตานี ปรากฏอยู่ทั้งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในตำนานและความเชื่อ และในปัจจุบันยังมีการนำเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ปรากฏทั้งรูปแบบลายลักษณ์และมุขปาฐะหลายสำนวน แพร่หลายอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของล้านนา มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าแม่สองนาง

  ตำนานเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองหรือนักรบในสมัยโบราณที่อพยพพาผู้คนจากเวียงจันทน์มาตั้งรกรากทางภาคอีสานของไทย ชาวบ้านอีสานในหลายจังหวัดเชื่อว่าเจ้าแม่สองนางเป็นบร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานแม่นากพระโขนง

  เป็นนิทานเรื่องผีของภาคกลาง โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะเด่นของแม่นาคพระโขนงอยู่ที่เป็นนิทานเรื่องผี แสดงอภินิหารให้ปรากฏ คนจึงอยากรู้อยากเห็นตลอดมา นอกจากนี้ยังแสดงถึงความรักแท้ของหญิงไทย ซึ่งรักส...

  เพิ่มเติม ...
 • นิทานขุนช้างขุนแผน

  ขุนช้างขุนแผน เป็นนิทานชีวิตรักสามเส้าที่ชาวกรุงศรีอยุธยานำมาเล่าขานในรูปของลำนำปากเปล่าประกอบการขยับกรับที่เรียกว่า “การขับเสภา” มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา นักขับเสภาจะร้องเฉพาะตอนสำคัญๆไม่บันทึกเ...

  เพิ่มเติม ...
 • นิทานปลาบู่ทอง

  เป็นนิทานพื้นบ้าน ที่นิยมเล่ากันอย่างแพร่หลาย ปรากฏทั้งรูปแบบที่เป็นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่มีการบันทึกในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นเรื่องของความอิจฉาริษยาอาฆาตระหว่างเมียหลวงเมียน้อย เมียหลว...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 2