พิมพ์

วรรณกรรมพื้นบ้าน

banner d3

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 25 items Displaying: 11 - 20 items
 • ตำนานพระแก้วมรกต

  ตำนานพระแก้วมรกต เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยมีชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า ตำนานพระแก้ว ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในท้องถิ่นภาคเหนือ มีชื่อต่างๆ เช่น ตำนานพระแก้วเจ้า ตำนานพร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดเป็นตำนานชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จังหวัดปัตตานี ปรากฏอยู่ทั้งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในตำนานและความเชื่อ และในปัจจุบันยังมีการนำเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ปรากฏทั้งรูปแบบลายลักษณ์และมุขปาฐะหลายสำนวน แพร่หลายอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของล้านนา มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าแม่สองนาง

  ตำนานเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองหรือนักรบในสมัยโบราณที่อพยพพาผู้คนจากเวียงจันทน์มาตั้งรกรากทางภาคอีสานของไทย ชาวบ้านอีสานในหลายจังหวัดเชื่อว่าเจ้าแม่สองนางเป็นบร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานแม่นากพระโขนง

  เป็นนิทานเรื่องผีของภาคกลาง โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร ลักษณะเด่นของแม่นาคพระโขนงอยู่ที่เป็นนิทานเรื่องผี แสดงอภินิหารให้ปรากฏ คนจึงอยากรู้อยากเห็นตลอดมา นอกจากนี้ยังแสดงถึงความรักแท้ของหญิงไทย ซึ่งรักส...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราเลขยันต์

  ตำราเลขยันต์ ของชาวสยาม เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากวิทยาการของอารยธรรมโบราณ ในเรื่องแนวคิดแผนภูมิของจักรวาล อันได้แก่ ดวงดาว จักรราศีต่างๆ และอำนาจของโลกธาตุทั้งสี่ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ผสมผสานกับแนวคิด...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำราแมวไทย

  ตำราแมวไทย เป็นตำราการดูลักษณะแมว เดิมมีปรากฏในสมุดข่อยโบราณ ต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่โดยเพิ่มภาคผนวกเป็นคำโคลง และเขียนรูปภาพแมวประเภทต่างๆ ประกอบ ตำราดูลักษณะแมวจะกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับแมวที่มีลักษ...

  เพิ่มเติม ...
 • นิทานขุนช้างขุนแผน

  ขุนช้างขุนแผน เป็นนิทานชีวิตรักสามเส้าที่ชาวกรุงศรีอยุธยานำมาเล่าขานในรูปของลำนำปากเปล่าประกอบการขยับกรับที่เรียกว่า “การขับเสภา” มาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา นักขับเสภาจะร้องเฉพาะตอนสำคัญๆไม่บันทึกเ...

  เพิ่มเติม ...
 • นิทานปลาบู่ทอง

  เป็นนิทานพื้นบ้าน ที่นิยมเล่ากันอย่างแพร่หลาย ปรากฏทั้งรูปแบบที่เป็นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ที่มีการบันทึกในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นเรื่องของความอิจฉาริษยาอาฆาตระหว่างเมียหลวงเมียน้อย เมียหลว...

  เพิ่มเติม ...
 • นิทานศรีธนญชัย

  ศรีธนญชัย เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทนิทานมุขตลกคนเจ้าปัญญา และเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะมาก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ในรูปแบบของร้อยกรองที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาพย์และกลอนเสภา และรูปแบบ...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 3