พิมพ์

วรรณกรรมพื้นบ้าน

banner d3

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 39 items Displaying: 11 - 20 items
 • ตำนานพระพุทธสิหิงค์

  ตำนานพระพุทธสิหิงค์ หรือ สิหิงคนิทาน เป็นตำนานที่อธิบายประวัติการสร้างและการประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยพระโพธิรังษี ปราชญ์เชียงใหม่ ได้เขียนตำน...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์

  ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นตำนานพื้นบ้านที่แพร่หลายอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย บ้างก็เรียกกันว่าตำนานพญากาเผือก ในบางท้องถิ่นอาจมีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ในภาคเหนือบางถิ่นเรียกว่า อานิสงส์ผางประทีป แม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าเลียบโลก

  ตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางท้องถิ่นเรียกว่า พุทธตำนานหรือ พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นเรื่องบันทึกการเด...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระแก้วมรกต

  ตำนานพระแก้วมรกต เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาของไทยมีชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า ตำนานพระแก้ว ตำนานพระแก้วมรกต ตำนานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในท้องถิ่นภาคเหนือ มีชื่อต่างๆ เช่น ตำนานพระแก้วเจ้า ตำนานพร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานสร้างโลกของภาคใต้

  ตำนานสร้างโลกฉบับนี้ เรียกชื่อตามแหล่งที่พบ ต้นฉบับเป็นหนังสือบุดขาว เป็นสมบัติของหมอดำแห่งบ้านป่าลาม ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่บ้านเลขที่ ๒๒/๕๐ ถนนหนองจ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงปู่ทวดหรือหลวงพ่อทวดเป็นตำนานชีวประวัติของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จังหวัดปัตตานี ปรากฏอยู่ทั้งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในตำนานและความเชื่อ และในปัจจุบันยังมีการนำเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานหลวงพ่อทวด

  ตำนานหลวงพ่อทวด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งของไทย เรื่องราวของหลวงพ่อทวดปรากฏทั้งในเอกสารประวัติศาสตร์และในตำนานมุขปาฐะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านปรากฏอยู่มา...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ที่ปรากฏทั้งรูปแบบลายลักษณ์และมุขปาฐะหลายสำนวน แพร่หลายอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของล้านนา มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าหลวงคำแดง

  ตำนานเจ้าหลวงคำแดง เป็นตำนานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของล้านนา ผู้มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนายังไม่แพร่หลายในดินแดนนี้ ปัจจุบันปรากฏการณ์ทางค...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานเจ้าแม่สองนาง

  ตำนานเจ้าแม่สองนางเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธิดาหรือลูกหลานของเจ้าเมืองหรือนักรบในสมัยโบราณที่อพยพพาผู้คนจากเวียงจันทน์มาตั้งรกรากทางภาคอีสานของไทย ชาวบ้านอีสานในหลายจังหวัดเชื่อว่าเจ้าแม่สองนางเป็นบร...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 2 จาก 4