พิมพ์

ตำราเลขยันต์

ชื่อรายการ
ตำราเลขยันต์
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

ตำราเลขยันต์ ของชาวสยาม เป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากวิทยาการของอารยธรรมโบราณ ในเรื่องแนวคิดแผนภูมิของจักรวาล อันได้แก่ ดวงดาว จักรราศีต่างๆ และอำนาจของโลกธาตุทั้งสี่ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ผสมผสานกับแนวคิดและการฝึกฝนจิต หรือกสิณายตนะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการโยคะของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “กรรมฐาน ๔๐” และนำไปสู่ปฏิบัติการกสิณสังเคราะห์ธาตุ หรือ การหุงธาตุ อันเป็นที่มาของการผลิตเครื่องรางของขลัง และศาสตราวุธต่างๆly003

เลขยันต์ คือ ลวดลายทางเรขาคณิต ประกอบด้วยอักขระตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพที่เป็นสัญลักษณ์บรรจุอยู่ในกรอบและนอกกรอบลวดลายทางเรขาคณิตนั้นๆ ตามจุดประสงค์ ความเชื่อของผู้ออกแบบหรือรับแบบมา

การศึกษาเลขยันต์ในอดีต จะเรียนด้วยการถ่ายทอดทางมุขปาฐะ ส่วนการจดบันทึกจะจดตัวบทที่สำคัญเท่านั้น ดังนั้นคัมภีร์เลขยันต์จึงมีเพียงรูปแบบและคาถา คัมภีร์ยันต์หรือตำราฝึกหัดเขียนยันต์ที่พบในภาคกลาง ได้แก่ คัมภีร์ปถมัง คัมภีร์อิธะเจ คัมภีร์ตรีนิสิงเห คัมภีร์มหาราช และคัมภีร์พุทธคุณ เลขยันต์ที่บรรจุอยู่ในคัมภีร์ทั้ง ๕ เล่มนี้ ถือเป็นแม่แบบของยันต์ทั้งหลายในภาคกลางและภาคใต้

ยันต์จากคัมภีร์ทั้งห้าได้ถูกนำมาประยุกต์สร้างเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆ ได้แก่ ผ้ายันต์หรือประเจียด เสื้อยันต์ ตะกรุด พิรอด ประคำ มีดหมอ เทียน พระกริ่ง พระไม้โพธิ์ห้ามสมุทร เหรียญโลหะ พระผงสมเด็จ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมีอานุภาพตามยันต์ที่ลง นอกจากนี้ยังใช้ในการพิไชยสงคราม ลงเครื่องอาวุธ ลงพาหนะในการทำศึก การจัดทัพ และการยาตราทัพแบบ
โบราณ

ly001ในภาคเหนือและภาคอีสานในอดีต ชายฉกรรจ์นิยมสักลายรูปสัตว์ เช่น ลายมอม ลายหนุมาน หรือสักเลขยันต์ที่ผิวหนังด้วยค่านิยมในด้านอยู่ยงคงกระพัน เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจ และเพื่อทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายใดๆ ส่วนในภาคกลางและภาคใต้ไม่นิยมสักลายที่ร่างกาย

ในปัจจุบัน วัฒนธรรมการสักได้เผยแพร่ไปทั่ว จึงมีผู้นำยันต์ต่างๆ จากตำรามาให้อาจารย์ยันต์ลงอักขระเลขยันต์สักนํ้ามันหรือสักหมึกลงบนตัว เพื่อผลทางเมตตามหานิยมและเพื่อคงกระพันชาตรี เช่น ยันต์เกราะเพชร ยันต์เก้ายอด เป็นต้น

รูปภาพ

ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    11294 views