พิมพ์

ตำราแมวไทย

ชื่อรายการ
ตำราแมวไทย
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค
ภาคตะวันออก ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

ตำราแมวไทย เป็นตำราการดูลักษณะแมว เดิมมีปรากฏในสมุดข่อยโบราณ ต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่โดยเพิ่มภาคผนวกเป็นคำโคลง และเขียนรูปภาพแมวประเภทต่างๆ ประกอบ ตำราดูลักษณะแมวจะกล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับแมวที่มีลักษณะเป็นคุณ ๑๗ ประเภท และแมวที่มีลักษณะเป็นโทษ ๖ ประเภท

แมวที่มีลักษณะเป็นคุณ ๑๗ ประเภท ได้แก่ แมวนิลรัตน์1 แมววิลาศ แมวศุภลักษณ์ แมวเก้าแต้ม แมวมาเลศ2 แมวแซมเศวต แมวรัตนกำพล3 แมววิเชียรมาศ4 แมวนิลจักร แมวมุลิลา5 แมวกรอบแว่น แมวปัดเศวต6 แมวกระจอก แมวสิงหเสพย์ แมวการเวก แมวจตุบท7 แมวโกนจา8

c001
c002
c003
c004
c005
c006
c007
c008

ส่วนแมวที่มีลักษณะเป็นโทษมี ๖ ประเภท ได้แก่ แมวทุพพลเพศ แมวพรรณพยัคฆ์ แมวปีศาจ แมวหินโทษ แมวกอบเพลิง แมวเหน็บเสนียด

ตัวอย่างแมวที่มีลักษณะเป็นคุณ เช่น แมววิเชียรมาศ ขนสีพื้นเป็นสีขาวหม่น มีแต้มสีดำ ที่หน้า หาง เท้าทั้ง ๔ หูทั้ง ๒ และอวัยวะเพศเป็น ๙ แห่ง ดวงตาสีฟ้าใส เชื่อว่าผู้ใดเลี้ยงไว้จะนำโชคมาให้ ส่วนแมวที่มีลักษณะเป็นโทษ เช่น แมวทุพพลเพศ มีขนสีขาวหม่น หางหงิกงอ ดวงตาสีแดง ชอบลักขโมยสิ่งของ เชื่อว่าผู้ใดเลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อน

รูปภาพ

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    13567 views