พิมพ์

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

ชื่อรายการ
ตำนานพระพุทธสิหิงค์
ปีที่ขึ้นทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ภูมิภาค
ภาคกลาง
สาระสำคัญโดยรวม

s002

ตำนานพระพุทธสิหิงค์ หรือ สิหิงคนิทาน เป็นตำนานที่อธิบายประวัติการสร้างและการประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทย พระโพธิรังษี ปราชญ์เชียงใหม่ ได้เขียนตำนานเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงค์เป็นภาษาบาลีประมาณ พ.ศ. ๑๙๖๐ และบรรยายเรื่องราวมาจนถึง พ.ศ. ๑๙๕๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงพระนิพนธ์ต่อจากพระโพธิรังษี ฉบับปัจจุบันหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ เป็นตำนานย่อและมีข้อวิจารณ์ทางโบราณคดีเพิ่มเติม

ตามตำนานเล่าว่า พระพุทธสิหิงค์สร้างขึ้นในลังกาเมื่อราวพ.ศ. ๗๐๐ และนำเข้ามาสู่สยามประเทศ ประมาณ พ.ศ.๑๘๕๐ โดยประดิษฐานอยู่ที่กรุงสุโขทัย ต่อมามีผู้นำไปประดิษฐานที่ พิษณุโลก กรุงศรีอยุธยา กำแพงเพชร เชียงรายแล้วนำกลับมาประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยาและเชียงใหม่ ปัจจุบันประดิษฐานที่กรุงเทพฯ คนไทยเชื่อว่า เมื่อพระพุทธสิหิงค์ประทับอยู่ ณ ที่ใด จะทำให้พระพุทธศาสนาที่นั้นเจริญรุ่งเรืองตำนานพระพุทธสิหิงค์

ปัจจุบัน พระพุทธรูปที่มีนามว่า พระพุทธสิหิงค์มีอยู่ถึง ๓ องค์ คือ องค์ที่อยู่ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร องค์ที่อยู่ในหอพระสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ คนไทยถือว่า พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นเมื่อถึงวันสงกรานต์ ก็จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองออกมาให้ประชาชนได้สรงนํ้า สักการบูชา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

รูปภาพ

ไฟล์มัลติมีเดีย

  • Voting
    (0 โหวต)
  • Hits
    18128 views