พิมพ์

วรรณกรรมพื้นบ้าน

banner d3

  

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด

ทั้งหมด
Total: 25 items Displaying: 1 - 10 items
 • ตาม่องล่าย

  เป็นนิทานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนในท้องถิ่นแถบบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนทั้งทางฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก เป็นเรื่องราวรักสามเส้าระหว่างชายสอง กับ หญิงหนึ่ง คือ เจ้าลาย...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานจามเทวี

  เป็นตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอาณาจักรหริภุญไชยและล้านนา ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.๒๐๓๙ ถึง พ.ศ.๒๐๖๘ ในยุคสมัยสมัยของพระญาเมืองแก้ว แห่งราชวงศ์มังราย ปรากฏทั้งเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะในสำนวนชาวบ้านและวรรณกรร...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานดาวลูกไก่

  ตำนานดาวลูกไก่ เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ใช้เป็นนิทานอธิบายเหตุที่มาของชื่อ ดาวลูกไก่ และจำนวนดาวลูกไก่ที่มี ๗ ดวง ตำนานดาวลูกไก่เป็นเรื่องเล่าที่สอนเรื่องของความกตัญญู เพราะเนื้อหาเป็นเรื่องของแม่ไก่กับ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานนางเลือดขาว

  ตำนานนางเลือดขาว เป็นตำนานพื้นบ้านภาคใต้ที่แพร่หลายในหลายจังหวัดในฝั่งทะเลตะวันออก คือ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน เช่น ตรัง ภูเก็ต รวมทั้งที่เกาะลังกาวี ไทรบุรี ประเ...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานผาแดงนางไอ่

  เป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดหนองหาน จังหวัดสกลนคร และอุดรธานี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเส้าโศกนาฏกรรมระหว่างนางไอ่ ท้าวผาแดง และท้าวภังคี ในเรื่องมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ เมื่อท้า...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพญาคันคาก

  ตำนานพญาคันคาก (พญาคางคก) เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่อย่างแพร่หลายในการรับรู้ของชาวอีสานและล้านนามีชื่อรู้จักกันโดยทั่วไปว่า ตำนานพญาคันคาก แต่บางถิ่นก็อาจเรียกชื่อว่า ตำนานพญาคางคาก ธัมม์พญาคางค...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

  ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่สำคัญยิ่งของชาวนครศรีธรรมราชและของประชาชนทางภาคใต้ ตำนานเรื่องนี้เป็นที่รับรู้ในหลากหลายชื่อ เช่น ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานพระบรมธาตุเม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระพุทธสิหิงค์

  ตำนานพระพุทธสิหิงค์ หรือ สิหิงคนิทาน เป็นตำนานที่อธิบายประวัติการสร้างและการประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยพระโพธิรังษี ปราชญ์เชียงใหม่ ได้เขียนตำน...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์

  ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นตำนานพื้นบ้านที่แพร่หลายอยู่ในทุกภูมิภาคของไทย บ้างก็เรียกกันว่าตำนานพญากาเผือก ในบางท้องถิ่นอาจมีชื่อเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ในภาคเหนือบางถิ่นเรียกว่า อานิสงส์ผางประทีป แม...

  เพิ่มเติม ...
 • ตำนานพระเจ้าเลียบโลก

  ตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่มีปรากฏในวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางท้องถิ่นเรียกว่า พุทธตำนานหรือ พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก เป็นเรื่องบันทึกการเด...

  เพิ่มเติม ...

หน้า 1 จาก 3