พิมพ์

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 2 items Displaying: 1 - 2 items
  • การเลือกทำเลสร้างบ้านเรือนของชาวอีสาน

    การเลือกทำเลหรือชัยภูมิการตั้งชุมชนบ้านเมือง ต้องมีพื้นที่สำคัญ ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ทำกินและพื้นที่สาธารณะ ส่วนการเลือกทำเลพื้นที่เฉพาะบริเวณที่จะปลูกเรือนของแต่ล...

    เพิ่มเติม ...
  • ดอนปู่ตา

    ดอนปู่ตาเป็นบริเวณป่าที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง ทุกหมู่บ้านของชาวอีสานต้องมี “ดอนปู่ตา” เป็นที่ประทับของผีปู่ตาหรือผีอารักษ์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่าดอนปู่ตาเป็นบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่กล้าตัดฟั...

    เพิ่มเติม ...