พิมพ์

มารยาท

ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด


ทั้งหมด
Total: 1 items Displaying: 1 - 1 items
  • การแสดงความเคารพแบบไทย

    การแสดงความเคารพแบบไทยที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศคือการไหว้ การไหว้ของคนไทยมีมานานแล้ว ดังคำกล่าวที่ว่า “ไปลา มาไหว้” ซึ่งหมายถึงการรู้จักความเหมาะสม ปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะ...

    เพิ่มเติม ...