พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 309 items Displaying: 1 - 30 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
แกงเขียวหวาน ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
กระจับปี่ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กระดิ่งทองเหลือง งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องโลหะ
กระบี่กระบอง กีฬาภูมิปัญญาไทย | ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
กระยาสารท ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
กริช งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องโลหะ
กรือโต๊ะ ศิลปะการแสดง
กลองชัยมงคล ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กลองปู่จ่า ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กลองยาว ดนตรี
กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี ดนตรี | ศิลปะการแสดง
กลองหลวง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
กะโลง ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
กันตรึม ดนตรี | ศิลปะการแสดง
การนวดไทย ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
การปั้นหล่อพระพุทธรูป งานช่างฝีมือดั้งเดิม | เครื่องโลหะ
การละเล่นม้าแห่ ศิลปะการแสดง | การแสดง
การเซิ้งผ้าหมี่ ศิลปะการแสดง | การแสดง
การเลือกทำเลสร้างบ้านเรือนของชาวอีสาน ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การเล่นนางด้ง ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
การเส็งกลองกิ่ง ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
การแข่งโพน-รำโพน ศิลปะการแสดง | การแสดง
การแต่งกายของชุมชนบาบ๋า เพอนารากัน แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
การแสดงความเคารพแบบไทย แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ | มารยาท
การแสดงนางกวัก ศิลปะการแสดง | เพลงร้องพื้นบ้าน
การแสดงนางด้ง ศิลปะการแสดง | การแสดง
การแสดงในพระราชพิธี ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
การแสดงในพิธีบูชาแม่มด ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม
กาหลอ ศิลปะการแสดง | ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ดนตรี

หน้า 1 จาก 11