พิมพ์

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

banner d0ปีที่ขึ้นทะเบียน ภูมิภาค จังหวัด สาขา
Total: 309 items Displaying: 1 - 30 items
ชื่อรายการ สาขา/ประเภท
แกงเขียวหวาน ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
กระจับปี่ ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กระดิ่งทองเหลือง เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
กระบี่กระบอง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว | กีฬาภูมิปัญญาไทย
กระยาสารท ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล | อาหารและโภชนาการ
กริช เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
กรือโต๊ะ ศิลปะการแสดง
กลองชัยมงคล ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กลองปู่จ่า ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กลองยาวคณะงัวบาสามัคคี ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กลองหลวง ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กวามไต (เพลงไต) เพลงพื้นบ้านของชาวไต เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
กะโลง เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
กันตรึม ศิลปะการแสดง | ดนตรี
การนวดไทย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
การปั้นหล่อพระพุทธรูป เครื่องโลหะ | งานช่างฝีมือดั้งเดิม
การละเล่นม้าแห่ การแสดง | ศิลปะการแสดง
การเซิ้งผ้าหมี่ การแสดง | ศิลปะการแสดง
การเลือกทำเลสร้างบ้านเรือนของชาวอีสาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
การเล่นนางด้ง ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
การเส็งกลองกิ่ง ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
การแข่งโพน-รำโพน การแสดง | ศิลปะการแสดง
การแต่งกายของชุมชนบาบ๋า เพอนารากัน แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
การแสดงความเคารพแบบไทย มารยาท | แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
การแสดงนางกวัก เพลงร้องพื้นบ้าน | ศิลปะการแสดง
การแสดงนางด้ง การแสดง | ศิลปะการแสดง
การแสดงในพระราชพิธี ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
การแสดงในพิธีบูชาแม่มด ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง
กาหลอ ดนตรีและการแสดงในพิธีกรรม | ศิลปะการแสดง | ดนตรี
กาหลอ ศิลปะการแสดง | ดนตรี

หน้า 1 จาก 11