การจัดเก็บข้อมูล

แสดง #
# รายการหัวเรื่อง
21 ผ้าจกไทยวน โยนกเชียงแสน 8 เมือง
22 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : การทอผ้าและลวดลายผ้า ของชาวผู้ไทยในประเทศไทย
23 รายงานการศึกษาประเพณีบุญแห่กระธูปอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
24 รายงานวิจัยโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
25 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “การแต่งกายของชุมชนบาบ๋าเพอรานากัน”
26 วิวัฒนาการการทอผ้าขิดของกลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนทัน ตำบลหนองตูมอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
27 ลิเกในประเทศไทย
28 ตำนานนางเลือดขาวในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
29 อาหารบาบ๋า เพอรากัน