Print

ผ้าทอนาหมื่นศรี

Items
ผ้าทอนาหมื่นศรี
Designated in
2009
Region
Southern
Overview

nm001ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอมือด้วยเทคนิคการเก็บ ตะกอ (การสร้างเส้นยืน) สร้างลวดลายด้วยการทอยกเขา เพื่อเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ซึ่งเป็นการทอลวดลายแบบเดียวกับ การทอเทคนิค “ขิด” ในภาคอีสาน แต่ในภาคใต้จะเรียกผ้า ที่มีการยกตะกอทั้งหมดในท้องถิ่นว่า “ผ้ายก” มีแหล่งผลิต อยู่ที่หมู่บ้านนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรีแบบดั้งเดิม มี ๓ ประเภท คือ

๑) ผ้าขาวม้าลายราชวัตร นิยมทอยกเป็นลวดลาย ราชวัตรในส่วนกลางของผืนผ้า มีลายริ้วเป็นชายหัวท้าย ๒ ข้าง

๒) ผ้าพาดบ่า มักทอยกตลอดทั้งผืนเป็นลาย แก้วชิงดวง ลายกลีบบัว ลายตาแมว และลายนก

๓) ผ้าพานช้าง เป็นผ้าผืนยาวที่ผู้ทอเตรียมไว้ ใช้ประกอบในพิธีศพของตนเอง โดยนำผืนผ้าวางพาดบนโลงศพ โยงลงบน พานสายสิญจน์ ลวดลายที่ทอบน ผืนผ้าส่วนใหญ่ ทอเป็นตัวอักษรไทยเป็นช่วง ๆ บรรยายถึงคุณงาม ความดีของผู้ทอที่มีต่อพระพุทธศาสนา หลังพิธีศพลูกหลาน จะตัดแบ่งผ้าออกเป็นชิ้นๆ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ลวดลายบางลายของผ้าทอนาหมื่นศรีแสดงถึง ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับราชสำนักสยาม และ เส้นทางการค้าทางทะเล แต่สีสันของผืนผ้าโบราณแสดง ให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ด้วยโครงสีเฉพาะของท้องถิ่น

รูปภาพ

  • Voting
    (0 votes)
  • Hits
    8744 views